Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet čtyři významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.

Aktuality

Ceny Via Bona jsou rozdány

7. 10. 2015 — V úterý 6.10. byly v Kaiserštejnském paláci v Praze rozdány ceny za filantropii Via Bona. V "naší" kategorii Da...

Koalice má čtyřiadvacátého člena

29. 9. 2015 — Koalice Za snadné dárcovství má již čtyřiadvacátého člena. Je jím největší organizace dětí a mládeže v ČR Junák...

Mediální ohlasy kampaně Závěť pomáhá

16. 9. 2015 — V neděli 13. září se v 16 zemích světa slavil Mezinárodní den závětí. V rámci kampaně jsme se k oslavám připoji...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Salesiánská asociace Dona Bosca
Nesehnutí
Nadace VIA
Liga lidských práv
Hnutí DUHA
Lékaři bez hranic
Frank Bold
Arnika
Čmelák
Člověk v tísni
Nadace Open Society Fund Praha
Unicef
Junák -český skaut, z.s.
Nadace Partnerství
Amnesty international
Armáda spásy
Domov Sue Ryder
Hnutí Brontosaur
Auto-Mat
Diakonie ČCE
Zdravotní klaun
Greenpeace
SOS Dětské vesničky
ČSO