Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet devět významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

29. března proběhne schůzka ke kampani Závěť pomáhá

10. 3. 2017 — Ve středu 29. 3. 2017 od 15:00 v sídle Člověka v tísni (zelená zasedačka, 2. patro) se uskuteční brainstormingo...

Post Bellum v koalici

10. 3. 2017 — Jsme moc rádi, že mezi členy koalice můžeme přivítat organizaci Post Bellum. Už je nás 30! Post Bellum je nezi...

Koalice má 29 řádných členů

19. 2. 2017 — Na valné hromadě členové koalice také odhlasovali přijetí všech organizací, jejichž členství bylo doposud schvá...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Nadace Open Society Fund Praha
Psí život
Liga lidských práv
Junák -český skaut, z.s.
Cesta domů
Pestrá společnost
SOS Dětské vesničky
Hnutí DUHA
Linka bezpečí
Hnutí Brontosaur
Lékaři bez hranic
ČSO
Domov Sue Ryder
Salesiánská asociace Dona Bosca
Zdravotní klaun
Greenpeace
Nadace VIA
Unicef
Institut pro památky a kulturu
Frank Bold
Amnesty international
Člověk v tísni
Auto-Mat
Arnika
Post Bellum
Armáda spásy
Nesehnutí
Světlo pro svět
Nadace Partnerství
Diakonie ČCE