Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet čtyři významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.

Aktuality

Co nás čeká v příštím roce?

26. 11. 2015 — V prosinci budou mít všichni členové koalice napilno a tak nás většina dalších vzdělávacích akcí čeká až v ledn...

Změny ve vedení koalice

26. 11. 2015 — Stávající předseda koalice Honza Gregor odchází ke konci roku z Hnutí Duha a nastupuje jako programový ředitel ...

Koalice na bratislavské konferenci

3. 11. 2015 — Bratislavská CEE FR konference vypadala spíš jako výjezdní zasedání koalice Za snadné dárcovství. Nejen že se t...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

ČSO
Nadace Open Society Fund Praha
Domov Sue Ryder
Unicef
Auto-Mat
Nesehnutí
Diakonie ČCE
Armáda spásy
Zdravotní klaun
Arnika
Liga lidských práv
Lékaři bez hranic
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí DUHA
Nadace Partnerství
Frank Bold
Amnesty international
Nadace VIA
Člověk v tísni
Hnutí Brontosaur
Greenpeace
Čmelák
Junák -český skaut, z.s.
SOS Dětské vesničky