Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Jsme nezávislou platformou pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu. Zajímá nás takové dárcovství, které je založené na vzájemném poznávání dárce a obdarovaného. Podporujeme spolupráci mezi členskými organizacemi, jejich vzdělávání a snažíme se překonávat překážky, které proces darování komplikují.

Stojíme za dvěma projekty: Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a za kampaní Závěť pomáhá, která informuje o možnosti odkázat majetek či jeho část na dobročinné účely.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

 • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
 • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
 • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
 • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
 • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
 • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
 • Direct mail - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů
 • Lead generation: lead conversion - získávání kontaktů zájemců o naše téma a jejich následná konverze v dárce
 • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
 • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
 • Zajímá nás nezisková legislativa: spolkové právo, ochrana osobních údajů, ad.

Aktuality

Školení v MailChimpu

8. 11. 2017 — Srdečně vás zveme na poslední koaliční vzdělávací akci tohoto roku. Bude to praktické školení v MailC...

Koaliční vánoční večírek

8. 11. 2017 — Srdečně zveme všechny fundraisery a fundraiserky na již tradiční Vánoční večírek, který letos opět pořádá koali...

Koalice v listopadu

20. 10. 2017 — V listopadu nás čekají čtyři akce: 9. 11. Ozvěny CEE FC (13:00 - 16:00, Komunitní centrum Armády spásy, Lidi...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

Rozvoj a propagace individuálního dárcovství NNO v ČR

Projekty koalice Za snadné dárcovství jsou v roce 2017 realizovány za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

členové

Pestrá
Arnika
Liga lidských práv
Salesiánská asociace Dona Bosca
Frank Bold
Mamma HELP
Junák -český skaut, z.s.
Nadace Partnerství
Greenpeace
SOS Dětské vesničky
Unicef
Výbor dobré vůle
Domov Sue Ryder
Nesehnutí
ČSO
Světlo pro svět
Psí život
Zdravotní klaun
Nadace Open Society Fund Praha
Post Bellum
Amnesty international
Hnutí DUHA
Linka bezpečí
Lékaři bez hranic
Nadace VIA
Auto-Mat
Cesta domů
Hnutí Brontosaur
Armáda spásy
Institut pro památky a kulturu
Člověk v tísni
CARE