Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet sedm významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

Je nás dvacet sedm!

1. 11. 2016 — 1. listopadu se novým členem koalice stala nezisková organizace Psí život. Zakladatelka a duše celého projektu ...

Ceny Via Bona 2016 jsou rozdány

1. 11. 2016 — I v letošním roce měla koordinátorka koalice Eliška Froschová Stehlíková tu čest zasednout v hodnotící komisi C...

Koalice opět partnerem Ceny Via Bona

15. 9. 2016 — Koalice se letos podruhé stala partnerem Ceny Via Bona, kterou již devatenáct let uděluje Nadace Via. Opět jsme...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Člověk v tísni
Arnika
Nadace Open Society Fund Praha
Nesehnutí
Greenpeace
Liga lidských práv
Čmelák
Unicef
ČSO
SOS Dětské vesničky
Institut pro památky a kulturu
Junák -český skaut, z.s.
Nadace VIA
Nadace Partnerství
Auto-Mat
Armáda spásy
Linka bezpečí
Zdravotní klaun
Domov Sue Ryder
Diakonie ČCE
Hnutí Brontosaur
Lékaři bez hranic
Salesiánská asociace Dona Bosca
Frank Bold
Psí život
Hnutí DUHA
Amnesty international