Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Jsme nezávislou platformou pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu. Zajímá nás takové dárcovství, které je založené na vzájemném poznávání dárce a obdarovaného. Podporujeme spolupráci mezi členskými organizacemi, jejich vzdělávání a snažíme se překonávat překážky, které proces darování komplikují.

Stojíme za dvěma projekty: Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a za kampaní Závěť pomáhá, která informuje o možnosti odkázat majetek či jeho část na dobročinné účely.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

 • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
 • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
 • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
 • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
 • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
 • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
 • Direct mail - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů
 • Lead generation: lead conversion - získávání kontaktů zájemců o naše téma a jejich následná konverze v dárce
 • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
 • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
 • Zajímá nás nezisková legislativa: spolkové právo, ochrana osobních údajů, ad.

Aktuality

Koaliční akce v červnu

30. 5. 2017 — Čeká nás nabitý červen. V rámci koalice se nejen vzděláváme, sdílíme zkušenosti s konkrétními metodami individu...

Chystá se další koaliční hospoda

17. 5. 2017 — Srdečně vás zveme na další fundraisingový neformální networking. Sejdeme se v pondělí 5. června od 19:00 v naší...

Koalice byla podpořena grantem od Úřadu vlády

17. 5. 2017 — V roce 2017 je činnost koalice mj. podpořena i dotací Úřadu vlády a Rady vlády pro NNO: Podpora kapacit celostá...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

Rozvoj a propagace individuálního dárcovství NNO v ČR

Projekty koalice Za snadné dárcovství jsou v roce 2017 realizovány za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

členové

Mamma HELP
Světlo pro svět
Junák -český skaut, z.s.
Unicef
Post Bellum
Auto-Mat
Člověk v tísni
Liga lidských práv
Diakonie ČCE
Greenpeace
Výbor dobré vůle
Zdravotní klaun
Nadace Partnerství
Arnika
SOS Dětské vesničky
Salesiánská asociace Dona Bosca
Lékaři bez hranic
Hnutí Brontosaur
Frank Bold
Linka bezpečí
Nesehnutí
Armáda spásy
Psí život
Nadace Open Society Fund Praha
Institut pro památky a kulturu
Nadace VIA
Hnutí DUHA
Amnesty international
Pestrá společnost
Cesta domů
Domov Sue Ryder
ČSO