Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet čtyři významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.

Aktuality

Využití SMS při komunikaci s dárci

3. 2. 2016 — V úterý 23. února koalice pro své členy pořádá workshop o využití SMS při komunikaci s dárci. Pozvali jsme Mich...

Školení o Major donors s Jiřím Bártou

3. 2. 2016 — Chcete vědět na jakých principech je postaven "major donors" fundraising? Jaké předpoklady by měla splňovat nez...

Plánujeme školení o Major donors a SMS fundrisingu

23. 12. 2015 — V prvním čtvrtletí nového roku proběhnou i další zajímavé vzdělávací akce. Plánujeme školení k využití SMS při ...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Domov Sue Ryder
Člověk v tísni
Lékaři bez hranic
Arnika
Čmelák
Nadace VIA
Nesehnutí
ČSO
Armáda spásy
Salesiánská asociace Dona Bosca
Unicef
Hnutí Brontosaur
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Partnerství
SOS Dětské vesničky
Greenpeace
Junák -český skaut, z.s.
Diakonie ČCE
Zdravotní klaun
Liga lidských práv
Amnesty international
Auto-Mat
Frank Bold
Hnutí DUHA