Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet pět významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

Koalo, pivo volá!

10. 6. 2016 — Milé koaly! Jsou tomu dva měsíce, co jsme se naposledy setkali spolu s dalšími lidmi z oblasti fundraisingu na...

Další sdílení zkušeností, tentokrát k on-line tématům

20. 5. 2016 — Na 14. června plánujeme další vzdělávací akci, kde budou své zkušenosti sdílet zástupci našich organizací. Sejd...

Koalice má 25 členů!

9. 5. 2016 — K 1. 5. 2016 jsme přijali nového člena. Je jím Institut pro památky a kulturu, který díky svým projektům inform...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Hnutí DUHA
Nadace VIA
Čmelák
SOS Dětské vesničky
Salesiánská asociace Dona Bosca
Greenpeace
Unicef
Frank Bold
ČSO
Nadace Partnerství
Auto-Mat
Člověk v tísni
Liga lidských práv
Nesehnutí
Junák -český skaut, z.s.
Diakonie ČCE
Armáda spásy
Amnesty international
Institut pro památky a kulturu
Arnika
Lékaři bez hranic
Nadace Open Society Fund Praha
Domov Sue Ryder
Hnutí Brontosaur
Zdravotní klaun