Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje třicet jedna významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

Závěť pomáhá na NGO Marketu

7. 4. 2017 — Koalice bude poprvé vystavovat na veletrhu pro neziskové organizace NGO Market. Rozhodli jsme se, že ostatním n...

Přidal se k nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

7. 4. 2017 — Jsme rádi, že můžeme mezi našimi členy přivítat jednatřicátou organizaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové...

29. března proběhne schůzka ke kampani Závěť pomáhá

10. 3. 2017 — Ve středu 29. 3. 2017 od 15:00 v sídle Člověka v tísni (zelená zasedačka, 2. patro) se uskuteční brainstormingo...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Diakonie ČCE
Nesehnutí
Junák -český skaut, z.s.
Post Bellum
Cesta domů
Výbor dobré vůle
Nadace VIA
Domov Sue Ryder
Psí život
ČSO
Pestrá společnost
Unicef
Liga lidských práv
Zdravotní klaun
Arnika
Hnutí Brontosaur
Salesiánská asociace Dona Bosca
Nadace Open Society Fund Praha
Frank Bold
Greenpeace
Amnesty international
Člověk v tísni
Lékaři bez hranic
Hnutí DUHA
Světlo pro svět
Institut pro památky a kulturu
Auto-Mat
Armáda spásy
SOS Dětské vesničky
Nadace Partnerství
Linka bezpečí