Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet šest významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

Koalice opět partnerem Ceny Via Bona

15. 9. 2016 — Koalice se letos podruhé stala partnerem Ceny Via Bona, kterou již devatenáct let uděluje Nadace Via. Opět jsme...

Koalice přijala dalšího člena

15. 9. 2016 — Od října se novým členem koalice stane Linka bezpečí. Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní ...

Panelová diskuse o databázích

15. 9. 2016 — Ve čtvrtek 6. října nás čeká další velká koaliční akce. Sejdeme se v komunitním centru Armády spásy a společně ...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Domov Sue Ryder
Greenpeace
Zdravotní klaun
Člověk v tísni
ČSO
Nadace Open Society Fund Praha
Armáda spásy
Amnesty international
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí DUHA
Čmelák
Liga lidských práv
Frank Bold
Nesehnutí
Nadace Partnerství
Arnika
Hnutí Brontosaur
Linka bezpečí
SOS Dětské vesničky
Unicef
Junák -český skaut, z.s.
Diakonie ČCE
Lékaři bez hranic
Institut pro památky a kulturu
Nadace VIA
Auto-Mat