Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet tři významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.

Aktuality

Týden "dobé závěti" v Rakousku

14. 8. 2015 — V Rakousku se již po čtvrté uskuteční v rámci kampaně "Vergissmeinnicht" tzv. "Týden dobré závěti". Naši rakouš...

Chystáme školení o retenci

12. 8. 2015 — V druhé polovině října chystáme školení na téma retence. Účast přislíbila Zuzana Valíčková, která má na starost...

Zástupci koalice na CEE Fundraising Conference

12. 8. 2015 — 14.-16. října 2015 se v Bratislavě uskuteční další ročník mezinárodní fundraisingové konference CEE (Central an...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Liga lidských práv
Arnika
Hnutí DUHA
Nadace Partnerství
Lékaři bez hranic
Domov Sue Ryder
Diakonie ČCE
Zdravotní klaun
Nadace Open Society Fund Praha
Amnesty international
Čmelák
Nesehnutí
SOS Dětské vesničky
Auto-Mat
Unicef
Člověk v tísni
Greenpeace
Armáda spásy
Salesiánská asociace Dona Bosca
Frank Bold
ČSO
Hnutí Brontosaur
Nadace VIA