Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet pět významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

Kurz sketchnotingu - již tento pátek

2. 8. 2016 — V pátek 5. srpna se členové koalice budou výjimečně školit v jiné oblasti než ve fundraisingu. Lektorky Marcela...

Velká koaliční letní párty

2. 8. 2016 — Srdečně vás zveme na historicky první letní párty koalice Za snadné dárcovství, kterou jsme nazvali Tops Flop...

Koalo, pivo volá!

10. 6. 2016 — Milé koaly! Jsou tomu dva měsíce, co jsme se naposledy setkali spolu s dalšími lidmi z oblasti fundraisingu na...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Hnutí Brontosaur
Unicef
Domov Sue Ryder
Arnika
Člověk v tísni
Nadace Open Society Fund Praha
Liga lidských práv
Hnutí DUHA
Frank Bold
Zdravotní klaun
Institut pro památky a kulturu
Junák -český skaut, z.s.
Nadace VIA
Čmelák
Nadace Partnerství
Auto-Mat
ČSO
Amnesty international
SOS Dětské vesničky
Diakonie ČCE
Armáda spásy
Greenpeace
Nesehnutí
Lékaři bez hranic
Salesiánská asociace Dona Bosca