Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet devět významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

Koalice má 29 řádných členů

19. 2. 2017 — Na valné hromadě členové koalice také odhlasovali přijetí všech organizací, jejichž členství bylo doposud schvá...

Nový předseda a nová výkonná rada

19. 2. 2017 — Na valné hromadě, která se uskutečnila 14. února v komunitním centru Armády spásy, byl zvolen nový předseda Jan...

Valentýnská valná hromada

8. 2. 2017 — Srdečně zveme všechny členy koalice na valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 14. února 2017 od 10:00 do 15...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Institut pro památky a kulturu
Domov Sue Ryder
Hnutí DUHA
SOS Dětské vesničky
Světlo pro svět
Auto-Mat
Nesehnutí
Zdravotní klaun
Arnika
Psí život
Linka bezpečí
Junák -český skaut, z.s.
Frank Bold
Nadace Partnerství
Hnutí Brontosaur
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace VIA
Člověk v tísni
Unicef
Lékaři bez hranic
Diakonie ČCE
Liga lidských práv
Greenpeace
Salesiánská asociace Dona Bosca
ČSO
Cesta domů
Pestrá společnost
Amnesty international
Armáda spásy