Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet devět významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Zaměřujeme se na rozvoj pravidelného, neanonymního a vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat překážky, které proces dárcovství komplikují.

Zajišťujeme pro své členy vzdělávací akce, pořádáme neformální pracovní setkání a umožňujeme tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
  • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
  • Direct mail (direct e-mail) - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů a e-mailů.

Aktuality

Je nás dvacet sedm!

1. 11. 2016 — 1. listopadu se novým členem koalice stala nezisková organizace Psí život. Zakladatelka a duše celého projektu ...

Ceny Via Bona 2016 jsou rozdány

1. 11. 2016 — I v letošním roce měla koordinátorka koalice Eliška Froschová Stehlíková tu čest zasednout v hodnotící komisi C...

Koalice opět partnerem Ceny Via Bona

15. 9. 2016 — Koalice se letos podruhé stala partnerem Ceny Via Bona, kterou již devatenáct let uděluje Nadace Via. Opět jsme...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Hnutí Brontosaur
Světlo pro svět
Institut pro památky a kulturu
Nesehnutí
Nadace Partnerství
Junák -český skaut, z.s.
Greenpeace
SOS Dětské vesničky
Frank Bold
Armáda spásy
Nadace VIA
Domov Sue Ryder
Člověk v tísni
Liga lidských práv
Zdravotní klaun
Diakonie ČCE
Psí život
Hnutí DUHA
Arnika
ČSO
Nadace Open Society Fund Praha
Amnesty international
Pestrá společnost
Salesiánská asociace Dona Bosca
Lékaři bez hranic
Auto-Mat
Linka bezpečí
Unicef