Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje dvacet tři významných neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního fundraisingu v České republice. Prioritou koalice je rozvoj pravidelného, neanonymního, vztahového dárcovství. V této oblasti společně prosazujeme zájmy členů a snažíme se odstraňovat ty překážky, které proces dárcovství komplikují.

Koalice zajišťuje pro své členy vzdělávací akce (workshopy, přednášky, účast na konferencích, konzultace), pořádá nejrůznější neformální pracovní setkání a umožňuje tak organizacím vzájemné sdílení zkušeností i možnost učit se od odborníků z komerční sféry.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

  • Direct dialog - Společně koordinujeme přímé oslovování dárců ve veřejném prostoru.
  • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
  • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
  • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
  • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
  • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
  • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
  • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.

Aktuality

Spot o pravidelném dárcovství

2. 8. 2015 — Česká televize v rámci svého projektu na podporu obecně prospěšných sdělení odvysílá spot na podporu pravidelné...

Koalice má svého zástupce v hodnotící komisi VIA BONA

22. 7. 2015 — Jakožto partner ceny VIA BONA máme tu čest zasednout v jedné z jejích hodnotících komisí. Jedná se o komisi Cen...

Telefundraisingový workshop

21. 7. 2015 — Ve čtvrtek 23. července proběhne historicky první koaliční telefundraisingový workshop. Budeme sdílet zkušenost...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

členové

Nadace Partnerství
Arnika
Salesiánská asociace Dona Bosca
ČSO
Hnutí Brontosaur
Unicef
Nesehnutí
Nadace Open Society Fund Praha
Liga lidských práv
Frank Bold
Lékaři bez hranic
Greenpeace
Domov Sue Ryder
Amnesty international
SOS Dětské vesničky
Člověk v tísni
Auto-Mat
Diakonie ČCE
Nadace VIA
Zdravotní klaun
Armáda spásy
Čmelák
Hnutí DUHA