Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Jsme nezávislou platformou pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu. Zajímá nás takové dárcovství, které je založené na vzájemném poznávání dárce a obdarovaného. Podporujeme spolupráci mezi členskými organizacemi, jejich vzdělávání a snažíme se překonávat překážky, které proces darování komplikují.

Stojíme za dvěma projekty: Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a za kampaní Závěť pomáhá, která informuje o možnosti odkázat majetek či jeho část na dobročinné účely.

Hlavní témata, jimiž se koalice zabývá:

 • Nové technologie, on-line a mobilní dárcovství - Zajímají nás nové technologie a metody dárcovství. Naším cílem je zjednodušení procesu darování a co největší pestrost forem dárcovství.
 • Péče o dárce - Jak získat, udržet a pečovat o dárce? Sdílíme zkušenosti mezi sebou a  školíme se u odborníků z komerční sféry.
 • Telefundraising - Jak efektivně získávat nové dárce a jak komunikovat s těmi stávajícími pomocí telefonu.
 • Závěti - Popularizujeme možnost odkazu v závěti ve prospěch neziskových organizací. Stojíme za kampaní Závěť pomáhá.
 • Výzkumy a data - Hledáme metody měření výsledků fundraisingu a sbíráme data o filantropii obecně.
 • Peer to peer - Jak pracovat s dárci, aby fundraisovali v náš prospěch? Jak je podpořit, aby svým nadšením pro nás získávali další dárce a svou aktivitou přinášeli organizaci peníze?
 • Direct mail - Jak správně oslovovat dárce pomocí dopisů
 • Lead generation: lead conversion - získávání kontaktů zájemců o naše téma a jejich následná konverze v dárce
 • Etické otázky fundraisingu - Všichni členové se zavázali dodržovat etický kodex koalice. Každý dar pro nás představuje zodpovědnost, transparentnost a vzájemnou komunikaci.
 • Vztah neziskových organizací a bankovních institucí - Snažíme se o zjednodušení procesu darování (přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnost jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace).
 • Zajímá nás nezisková legislativa: spolkové právo, ochrana osobních údajů, ad.

Aktuality

Připravujeme...

27. 7. 2017 — 1. 8. 2017 - Workshop komunikace závětí s Janou Čechovou, 13:00 - 16:00, Running Mall, Milady Horákové 461/20...

Průzkum o závětích mezi českými neziskovkami

27. 7. 2017 — Milí přátelé, máme na vás velkou prosbu. V letošním roce chceme v rámci koalice Za snadné dárcovství zveřejnit...

Workshop ke komunikaci závětí

17. 7. 2017 — Srdečně zveme všechny zájemce o téma dar ze závěti na workshop Komunikace závětí. Workshop povede zkušená PR ma...

zobrazit všechny aktuality

Dialect

Rozvoj a propagace individuálního dárcovství NNO v ČR

Projekty koalice Za snadné dárcovství jsou v roce 2017 realizovány za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

členové

Výbor dobré vůle
Člověk v tísni
Liga lidských práv
Salesiánská asociace Dona Bosca
Diakonie ČCE
Domov Sue Ryder
Nadace Partnerství
Post Bellum
Cesta domů
Frank Bold
Psí život
ČSO
Greenpeace
Nadace VIA
Armáda spásy
Auto-Mat
Unicef
Pestrá společnost
Linka bezpečí
Hnutí DUHA
Amnesty international
Arnika
Mamma HELP
Nadace Open Society Fund Praha
Lékaři bez hranic
Hnutí Brontosaur
Institut pro památky a kulturu
SOS Dětské vesničky
Junák -český skaut, z.s.
Světlo pro svět
Zdravotní klaun
Nesehnutí