Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

29. března proběhne schůzka ke kampani Závěť pomáhá

10.3.2017 — 
Ve středu 29. 3. 2017 od 15:00 v sídle Člověka v tísni (zelená zasedačka, 2. patro) se uskuteční brainstormingová schůzka ke kampani Závěť pomáhá.

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi grant od Úřadu vlády, budeme mít letos peníze na víc věcí - mj. natočení TV spotu, vydání brožury o závětích, uspořádaní eventu k Mezinárodnímu dni závětí. Pojďte se tedy aktivně zapojit do plánování velkých závěťových věcí v roce 2017!

Dialect

členové

Amnesty international
Nesehnutí
Diakonie ČCE
Frank Bold
Hnutí Brontosaur
Linka bezpečí
Junák -český skaut, z.s.
Domov Sue Ryder
ČSO
Psí život
Post Bellum
Salesiánská asociace Dona Bosca
Pestrá
Zdravotní klaun
Člověk v tísni
Greenpeace
Liga lidských práv
Institut pro památky a kulturu
Cesta domů
Auto-Mat
Nadace Open Society Fund Praha
Lékaři bez hranic
Nadace VIA
Výbor dobré vůle
Nadace Partnerství
Armáda spásy
Světlo pro svět
Mamma HELP
Arnika
Unicef
Hnutí DUHA
SOS Dětské vesničky
Home Úvodní stránka