Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

29. března proběhne schůzka ke kampani Závěť pomáhá

10.3.2017 — 
Ve středu 29. 3. 2017 od 15:00 v sídle Člověka v tísni (zelená zasedačka, 2. patro) se uskuteční brainstormingová schůzka ke kampani Závěť pomáhá.

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi grant od Úřadu vlády, budeme mít letos peníze na víc věcí - mj. natočení TV spotu, vydání brožury o závětích, uspořádaní eventu k Mezinárodnímu dni závětí. Pojďte se tedy aktivně zapojit do plánování velkých závěťových věcí v roce 2017!

Dialect

členové

ČSO
Frank Bold
Linka bezpečí
Psí život
Cesta domů
Nesehnutí
SOS Dětské vesničky
Lékaři bez hranic
Armáda spásy
Nadace Partnerství
Výbor dobré vůle
Amnesty international
Pestrá společnost
Auto-Mat
Institut pro památky a kulturu
Zdravotní klaun
Nadace VIA
Domov Sue Ryder
Mamma HELP
Světlo pro svět
Arnika
Junák -český skaut, z.s.
Člověk v tísni
Post Bellum
Nadace Open Society Fund Praha
Liga lidských práv
Greenpeace
Hnutí DUHA
Unicef
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Diakonie ČCE
Home Úvodní stránka