Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

29. března proběhne schůzka ke kampani Závěť pomáhá

10.3.2017 — 
Ve středu 29. 3. 2017 od 15:00 v sídle Člověka v tísni (zelená zasedačka, 2. patro) se uskuteční brainstormingová schůzka ke kampani Závěť pomáhá.

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi grant od Úřadu vlády, budeme mít letos peníze na víc věcí - mj. natočení TV spotu, vydání brožury o závětích, uspořádaní eventu k Mezinárodnímu dni závětí. Pojďte se tedy aktivně zapojit do plánování velkých závěťových věcí v roce 2017!

Dialect

členové

Psí život
ČSO
Nesehnutí
Junák -český skaut, z.s.
Frank Bold
Salesiánská asociace Dona Bosca
Linka bezpečí
SOS Dětské vesničky
Výbor dobré vůle
Nadace VIA
Světlo pro svět
Institut pro památky a kulturu
Nadace Partnerství
Člověk v tísni
Nadace Open Society Fund Praha
Amnesty international
Hnutí DUHA
Armáda spásy
Cesta domů
Greenpeace
Post Bellum
Arnika
Hnutí Brontosaur
Pestrá společnost
Diakonie ČCE
Liga lidských práv
Zdravotní klaun
Unicef
Auto-Mat
Lékaři bez hranic
Domov Sue Ryder
Home Úvodní stránka