Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

29. března proběhne schůzka ke kampani Závěť pomáhá

10.3.2017 — 
Ve středu 29. 3. 2017 od 15:00 v sídle Člověka v tísni (zelená zasedačka, 2. patro) se uskuteční brainstormingová schůzka ke kampani Závěť pomáhá.

Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi grant od Úřadu vlády, budeme mít letos peníze na víc věcí - mj. natočení TV spotu, vydání brožury o závětích, uspořádaní eventu k Mezinárodnímu dni závětí. Pojďte se tedy aktivně zapojit do plánování velkých závěťových věcí v roce 2017!

Dialect

členové

Post Bellum
Nadace VIA
Lékaři bez hranic
Frank Bold
Unicef
Zdravotní klaun
Hnutí Brontosaur
Člověk v tísni
Armáda spásy
Nesehnutí
SOS Dětské vesničky
Světlo pro svět
Cesta domů
Nadace Open Society Fund Praha
Diakonie ČCE
Linka bezpečí
Mamma HELP
Junák -český skaut, z.s.
Domov Sue Ryder
Liga lidských práv
ČSO
Pestrá společnost
Salesiánská asociace Dona Bosca
Arnika
Institut pro památky a kulturu
Výbor dobré vůle
Amnesty international
Greenpeace
Psí život
Auto-Mat
Nadace Partnerství
Hnutí DUHA
Home Úvodní stránka