Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice byla podpořena grantem od Úřadu vlády

17.5.2017 — 

V roce 2017 je činnost koalice mj. podpořena i dotací Úřadu vlády a Rady vlády pro NNO: Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací. Dotace pokrývá dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, služby, hrubou mzdu koordinátorky, telekomunikace a spoje, nájmy, kancelářské potřeby, ad.

Součástí projektu je rozvoj organizace jako celku a její profesionalizace a propagace, brožura Závěť pomáhá, spot Závěť pomáhá, propagační materiály pro potřeby organizace (branding v místě konání akcí, informační letáky), vzdělávání (realizace 2-3 vzdělávacích akcí za měsíc pro členy organizace), účast na mezinárodní fundraisingové konferenci, provozování závěťové linky či event ke dnu závětí.

Dialect

členové

Nesehnutí
Greenpeace
ČSO
Výbor dobré vůle
Institut pro památky a kulturu
SOS Dětské vesničky
Světlo pro svět
Nadace Open Society Fund Praha
Junák -český skaut, z.s.
Arnika
Hnutí Brontosaur
Armáda spásy
Salesiánská asociace Dona Bosca
Lékaři bez hranic
Diakonie ČCE
Pestrá společnost
Liga lidských práv
Domov Sue Ryder
Amnesty international
Cesta domů
Nadace Partnerství
Hnutí DUHA
Nadace VIA
Auto-Mat
Psí život
Člověk v tísni
Frank Bold
Zdravotní klaun
Post Bellum
Unicef
Linka bezpečí
Mamma HELP
Home Úvodní stránka