Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice byla podpořena grantem od Úřadu vlády

17.5.2017 — 

V roce 2017 je činnost koalice mj. podpořena i dotací Úřadu vlády a Rady vlády pro NNO: Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací. Dotace pokrývá dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, služby, hrubou mzdu koordinátorky, telekomunikace a spoje, nájmy, kancelářské potřeby, ad.

Součástí projektu je rozvoj organizace jako celku a její profesionalizace a propagace, brožura Závěť pomáhá, spot Závěť pomáhá, propagační materiály pro potřeby organizace (branding v místě konání akcí, informační letáky), vzdělávání (realizace 2-3 vzdělávacích akcí za měsíc pro členy organizace), účast na mezinárodní fundraisingové konferenci, provozování závěťové linky či event ke dnu závětí.

Dialect

členové

SOS Dětské vesničky
Salesiánská asociace Dona Bosca
Světlo pro svět
Nadace VIA
Liga lidských práv
Cesta domů
Diakonie ČCE
Hnutí Brontosaur
Nesehnutí
Post Bellum
Armáda spásy
Výbor dobré vůle
Pestrá společnost
Frank Bold
ČSO
Domov Sue Ryder
Psí život
Arnika
Junák -český skaut, z.s.
Člověk v tísni
Amnesty international
Hnutí DUHA
Lékaři bez hranic
Zdravotní klaun
Nadace Partnerství
Auto-Mat
Linka bezpečí
Nadace Open Society Fund Praha
Greenpeace
Institut pro památky a kulturu
Unicef
Home Úvodní stránka