Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice byla podpořena grantem od Úřadu vlády

17.5.2017 — 

V roce 2017 je činnost koalice mj. podpořena i dotací Úřadu vlády a Rady vlády pro NNO: Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací. Dotace pokrývá dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, služby, hrubou mzdu koordinátorky, telekomunikace a spoje, nájmy, kancelářské potřeby, ad.

Součástí projektu je rozvoj organizace jako celku a její profesionalizace a propagace, brožura Závěť pomáhá, spot Závěť pomáhá, propagační materiály pro potřeby organizace (branding v místě konání akcí, informační letáky), vzdělávání (realizace 2-3 vzdělávacích akcí za měsíc pro členy organizace), účast na mezinárodní fundraisingové konferenci, provozování závěťové linky či event ke dnu závětí.

Dialect

členové

Unicef
Post Bellum
Nadace Partnerství
Institut pro památky a kulturu
Nadace VIA
Mamma HELP
Auto-Mat
ČSO
Pestrá
Arnika
Zdravotní klaun
Hnutí DUHA
Armáda spásy
Salesiánská asociace Dona Bosca
Liga lidských práv
Člověk v tísni
SOS Dětské vesničky
Hnutí Brontosaur
Junák -český skaut, z.s.
Světlo pro svět
Nadace Open Society Fund Praha
Domov Sue Ryder
Amnesty international
Greenpeace
Lékaři bez hranic
Cesta domů
Psí život
Linka bezpečí
Nesehnutí
Výbor dobré vůle
CARE
Frank Bold
Home Úvodní stránka