Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice byla podpořena grantem od Úřadu vlády

17.5.2017 — 

V roce 2017 je činnost koalice mj. podpořena i dotací Úřadu vlády a Rady vlády pro NNO: Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací. Dotace pokrývá dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, služby, hrubou mzdu koordinátorky, telekomunikace a spoje, nájmy, kancelářské potřeby, ad.

Součástí projektu je rozvoj organizace jako celku a její profesionalizace a propagace, brožura Závěť pomáhá, spot Závěť pomáhá, propagační materiály pro potřeby organizace (branding v místě konání akcí, informační letáky), vzdělávání (realizace 2-3 vzdělávacích akcí za měsíc pro členy organizace), účast na mezinárodní fundraisingové konferenci, provozování závěťové linky či event ke dnu závětí.

Dialect

členové

Zdravotní klaun
Institut pro památky a kulturu
Mamma HELP
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace VIA
Post Bellum
Linka bezpečí
Auto-Mat
Junák -český skaut, z.s.
Lékaři bez hranic
Arnika
Cesta domů
Domov Sue Ryder
Psí život
Nesehnutí
Amnesty international
Unicef
Výbor dobré vůle
Greenpeace
ČSO
Nadace Partnerství
Liga lidských práv
Člověk v tísni
Hnutí DUHA
SOS Dětské vesničky
Frank Bold
Hnutí Brontosaur
Světlo pro svět
Pestrá
Salesiánská asociace Dona Bosca
Diakonie ČCE
Armáda spásy
Home Úvodní stránka