Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Koalice byla podpořena grantem od Úřadu vlády

17.5.2017 — 

V roce 2017 je činnost koalice mj. podpořena i dotací Úřadu vlády a Rady vlády pro NNO: Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací. Dotace pokrývá dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, služby, hrubou mzdu koordinátorky, telekomunikace a spoje, nájmy, kancelářské potřeby, ad.

Součástí projektu je rozvoj organizace jako celku a její profesionalizace a propagace, brožura Závěť pomáhá, spot Závěť pomáhá, propagační materiály pro potřeby organizace (branding v místě konání akcí, informační letáky), vzdělávání (realizace 2-3 vzdělávacích akcí za měsíc pro členy organizace), účast na mezinárodní fundraisingové konferenci, provozování závěťové linky či event ke dnu závětí.

Dialect

členové

Nadace Open Society Fund Praha
Amnesty international
Nesehnutí
Výbor dobré vůle
Lékaři bez hranic
SOS Dětské vesničky
Junák -český skaut, z.s.
Nadace VIA
Institut pro památky a kulturu
Frank Bold
Nadace Partnerství
Arnika
Hnutí Brontosaur
Domov Sue Ryder
Post Bellum
ČSO
Unicef
Pestrá společnost
Auto-Mat
Mamma HELP
Salesiánská asociace Dona Bosca
Greenpeace
Světlo pro svět
Cesta domů
Liga lidských práv
Hnutí DUHA
Linka bezpečí
Člověk v tísni
Diakonie ČCE
Armáda spásy
Zdravotní klaun
Psí život
Home Úvodní stránka