Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Přidal se k nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

7.4.2017 —  Jsme rádi, že můžeme mezi našimi členy přivítat jednatřicátou organizaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.
U zrodu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na počátku 90. let
stála Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Cílem
nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a
sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci
druhých sami o sebe postarat.  Nadace zejména hradí zdravotní pomůcky pro lidi se zdravotním postižením, uděluje stipendia znevýhodněným mladým lidem a přispívá k rozvoji sociálních služeb pro seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Více na www.vdv.cz

Dialect

členové

Amnesty international
Junák -český skaut, z.s.
Liga lidských práv
Člověk v tísni
Nadace VIA
Unicef
Hnutí Brontosaur
Pestrá společnost
Světlo pro svět
Nadace Open Society Fund Praha
Greenpeace
Salesiánská asociace Dona Bosca
Arnika
Hnutí DUHA
SOS Dětské vesničky
Lékaři bez hranic
Nesehnutí
Cesta domů
Výbor dobré vůle
Domov Sue Ryder
Frank Bold
Linka bezpečí
Psí život
ČSO
Nadace Partnerství
Institut pro památky a kulturu
Auto-Mat
Diakonie ČCE
Zdravotní klaun
Post Bellum
Armáda spásy
Home Úvodní stránka