Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Přidal se k nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

7.4.2017 —  Jsme rádi, že můžeme mezi našimi členy přivítat jednatřicátou organizaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.
U zrodu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na počátku 90. let
stála Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Cílem
nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a
sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci
druhých sami o sebe postarat.  Nadace zejména hradí zdravotní pomůcky pro lidi se zdravotním postižením, uděluje stipendia znevýhodněným mladým lidem a přispívá k rozvoji sociálních služeb pro seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Více na www.vdv.cz

Dialect

členové

Světlo pro svět
Greenpeace
Hnutí Brontosaur
Cesta domů
Institut pro památky a kulturu
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Partnerství
Armáda spásy
Linka bezpečí
Post Bellum
Člověk v tísni
Amnesty international
Arnika
SOS Dětské vesničky
Pestrá společnost
Liga lidských práv
Frank Bold
Lékaři bez hranic
Salesiánská asociace Dona Bosca
Junák -český skaut, z.s.
Hnutí DUHA
Nadace VIA
Domov Sue Ryder
Psí život
Diakonie ČCE
ČSO
Auto-Mat
Mamma HELP
Výbor dobré vůle
Nesehnutí
Zdravotní klaun
Unicef
Home Úvodní stránka