Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Přidal se k nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

7.4.2017 —  Jsme rádi, že můžeme mezi našimi členy přivítat jednatřicátou organizaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.
U zrodu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na počátku 90. let
stála Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Cílem
nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a
sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci
druhých sami o sebe postarat.  Nadace zejména hradí zdravotní pomůcky pro lidi se zdravotním postižením, uděluje stipendia znevýhodněným mladým lidem a přispívá k rozvoji sociálních služeb pro seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Více na www.vdv.cz

Dialect

členové

ČSO
Nadace Partnerství
Nadace Open Society Fund Praha
Domov Sue Ryder
Hnutí Brontosaur
Liga lidských práv
Pestrá
Salesiánská asociace Dona Bosca
Psí život
Cesta domů
SOS Dětské vesničky
Post Bellum
Hnutí DUHA
Nesehnutí
Junák -český skaut, z.s.
Frank Bold
Greenpeace
Výbor dobré vůle
Lékaři bez hranic
Zdravotní klaun
Amnesty international
Člověk v tísni
Linka bezpečí
Nadace VIA
Armáda spásy
Auto-Mat
Institut pro památky a kulturu
Unicef
Diakonie ČCE
Arnika
Mamma HELP
Světlo pro svět
Home Úvodní stránka