Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Přidal se k nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

7.4.2017 —  Jsme rádi, že můžeme mezi našimi členy přivítat jednatřicátou organizaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.
U zrodu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na počátku 90. let
stála Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Cílem
nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a
sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci
druhých sami o sebe postarat.  Nadace zejména hradí zdravotní pomůcky pro lidi se zdravotním postižením, uděluje stipendia znevýhodněným mladým lidem a přispívá k rozvoji sociálních služeb pro seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Více na www.vdv.cz

Dialect

členové

Světlo pro svět
Mamma HELP
SOS Dětské vesničky
Frank Bold
ČSO
Cesta domů
Lékaři bez hranic
Amnesty international
Nadace Open Society Fund Praha
Armáda spásy
Nesehnutí
Nadace Partnerství
Linka bezpečí
Unicef
Nadace VIA
Hnutí DUHA
Salesiánská asociace Dona Bosca
Výbor dobré vůle
Post Bellum
Auto-Mat
Arnika
Psí život
Zdravotní klaun
Institut pro památky a kulturu
Greenpeace
Junák -český skaut, z.s.
Hnutí Brontosaur
Člověk v tísni
Diakonie ČCE
Domov Sue Ryder
Liga lidských práv
Pestrá společnost
Home Úvodní stránka