Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Přidal se k nám Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

7.4.2017 —  Jsme rádi, že můžeme mezi našimi členy přivítat jednatřicátou organizaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.
U zrodu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na počátku 90. let
stála Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla. Cílem
nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a
sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci
druhých sami o sebe postarat.  Nadace zejména hradí zdravotní pomůcky pro lidi se zdravotním postižením, uděluje stipendia znevýhodněným mladým lidem a přispívá k rozvoji sociálních služeb pro seniory a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Více na www.vdv.cz

Dialect

členové

Unicef
Výbor dobré vůle
SOS Dětské vesničky
Hnutí DUHA
Lékaři bez hranic
Institut pro památky a kulturu
Cesta domů
Domov Sue Ryder
Linka bezpečí
ČSO
Člověk v tísni
Amnesty international
Nadace Partnerství
Světlo pro svět
Nesehnutí
Hnutí Brontosaur
Salesiánská asociace Dona Bosca
Armáda spásy
Junák -český skaut, z.s.
Mamma HELP
Pestrá
Greenpeace
Zdravotní klaun
Auto-Mat
Nadace VIA
Arnika
Liga lidských práv
Psí život
Frank Bold
Post Bellum
Nadace Open Society Fund Praha
Diakonie ČCE
Home Úvodní stránka