Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Workshop ke komunikaci závětí

17.7.2017 — 

Srdečně zveme všechny zájemce o téma dar ze závěti na workshop Komunikace závětí. Workshop povede zkušená PR manažerka Jana Čechová a uskuteční se v úterý 1. srpna, 13:00 - 16:00, v Running Mall (M. Horákové 461/20). Registrace ZDE.

Program:

  • Rekapitulace dosavadních aktivit a výsledků komunikace 
  • Diskuse účastníků: zpětná vazba, plusy a mínusy dosavadní komunikace, postřehy a doporučení
  • V čem je síla koalice při komunikaci tohoto citlivého tématu
  • Proč je důležitá a dlouhodobá práce s potenciálními dárci i širší veřejností
  • Moderovaná diskuse: zkušenosti účastníků s komunikací tématu (s přímou interakcí s potenciálními dárci, využitím marketinkových nástrojů), co jim funguje a kde naopak vidí bariéry
  • Shrnutí východisek pro komunikaci
  • Potvrzení si krátkodobého plánu komunikace (do konce roku 2017), prostor pro jeho vylepšení
  • Nastavení hlavních tezí pro dlouhodobý komunikační plán

Dialect

členové

Amnesty international
Junák -český skaut, z.s.
Hnutí Brontosaur
Nadace Open Society Fund Praha
Mamma HELP
Psí život
Pestrá
SOS Dětské vesničky
Arnika
Unicef
Linka bezpečí
Salesiánská asociace Dona Bosca
Auto-Mat
Nadace VIA
Greenpeace
Cesta domů
Armáda spásy
ČSO
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Frank Bold
Post Bellum
Institut pro památky a kulturu
Diakonie ČCE
Lékaři bez hranic
Světlo pro svět
Výbor dobré vůle
Zdravotní klaun
Liga lidských práv
Nesehnutí
Člověk v tísni
Hnutí DUHA
Home Úvodní stránka