Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Workshop ke komunikaci závětí

17.7.2017 — 

Srdečně zveme všechny zájemce o téma dar ze závěti na workshop Komunikace závětí. Workshop povede zkušená PR manažerka Jana Čechová a uskuteční se v úterý 1. srpna, 13:00 - 16:00, v Running Mall (M. Horákové 461/20). Registrace ZDE.

Program:

  • Rekapitulace dosavadních aktivit a výsledků komunikace 
  • Diskuse účastníků: zpětná vazba, plusy a mínusy dosavadní komunikace, postřehy a doporučení
  • V čem je síla koalice při komunikaci tohoto citlivého tématu
  • Proč je důležitá a dlouhodobá práce s potenciálními dárci i širší veřejností
  • Moderovaná diskuse: zkušenosti účastníků s komunikací tématu (s přímou interakcí s potenciálními dárci, využitím marketinkových nástrojů), co jim funguje a kde naopak vidí bariéry
  • Shrnutí východisek pro komunikaci
  • Potvrzení si krátkodobého plánu komunikace (do konce roku 2017), prostor pro jeho vylepšení
  • Nastavení hlavních tezí pro dlouhodobý komunikační plán

Dialect

členové

Unicef
Pestrá společnost
Světlo pro svět
Nadace VIA
Linka bezpečí
SOS Dětské vesničky
Mamma HELP
ČSO
Člověk v tísni
Armáda spásy
Salesiánská asociace Dona Bosca
Domov Sue Ryder
Nesehnutí
Amnesty international
Cesta domů
Greenpeace
Hnutí Brontosaur
Výbor dobré vůle
Nadace Partnerství
Hnutí DUHA
Institut pro památky a kulturu
Psí život
Lékaři bez hranic
Frank Bold
Post Bellum
Junák -český skaut, z.s.
Liga lidských práv
Arnika
Zdravotní klaun
Auto-Mat
Nadace Open Society Fund Praha
Diakonie ČCE
Home Úvodní stránka