Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Workshop ke komunikaci závětí

17.7.2017 — 

Srdečně zveme všechny zájemce o téma dar ze závěti na workshop Komunikace závětí. Workshop povede zkušená PR manažerka Jana Čechová a uskuteční se v úterý 1. srpna, 13:00 - 16:00, v Running Mall (M. Horákové 461/20). Registrace ZDE.

Program:

  • Rekapitulace dosavadních aktivit a výsledků komunikace 
  • Diskuse účastníků: zpětná vazba, plusy a mínusy dosavadní komunikace, postřehy a doporučení
  • V čem je síla koalice při komunikaci tohoto citlivého tématu
  • Proč je důležitá a dlouhodobá práce s potenciálními dárci i širší veřejností
  • Moderovaná diskuse: zkušenosti účastníků s komunikací tématu (s přímou interakcí s potenciálními dárci, využitím marketinkových nástrojů), co jim funguje a kde naopak vidí bariéry
  • Shrnutí východisek pro komunikaci
  • Potvrzení si krátkodobého plánu komunikace (do konce roku 2017), prostor pro jeho vylepšení
  • Nastavení hlavních tezí pro dlouhodobý komunikační plán

Dialect

členové

Frank Bold
Pestrá
Nesehnutí
Linka bezpečí
Nadace VIA
Amnesty international
Nadace Open Society Fund Praha
Unicef
SOS Dětské vesničky
Hnutí Brontosaur
Diakonie ČCE
Hnutí DUHA
Výbor dobré vůle
Psí život
Domov Sue Ryder
Světlo pro svět
Liga lidských práv
Lékaři bez hranic
Armáda spásy
Mamma HELP
Post Bellum
Institut pro památky a kulturu
Arnika
Greenpeace
Člověk v tísni
Junák -český skaut, z.s.
Salesiánská asociace Dona Bosca
Zdravotní klaun
ČSO
Nadace Partnerství
Cesta domů
Auto-Mat
Home Úvodní stránka