Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěť pomáhá na NGO Marketu

7.4.2017 —  Koalice bude poprvé vystavovat na veletrhu pro neziskové organizace NGO Market. Rozhodli jsme se, že ostatním neziskovkám představíme kampaň Závěť pomáhá. Na našem stánku se dozvíte základní informace k legislativě, která se týká závětí, odkazu a dědické smlouvy, můžete si prohlédnout nejrůznější materiály k darování ze závěti, jak v ĆR tak i v zahraničí a seznámíme vás s tím, jak se rodila kampaň Závěť pomáhá v roce 2014.

A co můžete pro komunikaci darů ze závěti udělat ještě dnes?

  • Načerpat obsahové informace z webu www.zavetpomaha.cz
  • Mít na svém webu sekci s těmito informacemi
  • Občas ve svých newsletterech / bulletinech / magazínech zmínit nějaký příběh
  • Nominovat příběhy třeba na Cena Via Bona

Dialect

členové

Zdravotní klaun
Nadace Open Society Fund Praha
Hnutí DUHA
Linka bezpečí
Pestrá
SOS Dětské vesničky
Greenpeace
Nadace Partnerství
Amnesty international
Junák -český skaut, z.s.
Lékaři bez hranic
Člověk v tísni
Mamma HELP
Institut pro památky a kulturu
Frank Bold
Diakonie ČCE
Světlo pro svět
Arnika
ČSO
Salesiánská asociace Dona Bosca
Psí život
Výbor dobré vůle
Domov Sue Ryder
Hnutí Brontosaur
Cesta domů
Nesehnutí
Auto-Mat
Unicef
Liga lidských práv
Armáda spásy
Post Bellum
Nadace VIA
Home Úvodní stránka