Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěť pomáhá na NGO Marketu

7.4.2017 —  Koalice bude poprvé vystavovat na veletrhu pro neziskové organizace NGO Market. Rozhodli jsme se, že ostatním neziskovkám představíme kampaň Závěť pomáhá. Na našem stánku se dozvíte základní informace k legislativě, která se týká závětí, odkazu a dědické smlouvy, můžete si prohlédnout nejrůznější materiály k darování ze závěti, jak v ĆR tak i v zahraničí a seznámíme vás s tím, jak se rodila kampaň Závěť pomáhá v roce 2014.

A co můžete pro komunikaci darů ze závěti udělat ještě dnes?

  • Načerpat obsahové informace z webu www.zavetpomaha.cz
  • Mít na svém webu sekci s těmito informacemi
  • Občas ve svých newsletterech / bulletinech / magazínech zmínit nějaký příběh
  • Nominovat příběhy třeba na Cena Via Bona

Dialect

členové

Nesehnutí
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Salesiánská asociace Dona Bosca
Greenpeace
Unicef
Frank Bold
Nadace VIA
Světlo pro svět
Arnika
Mamma HELP
Zdravotní klaun
Hnutí Brontosaur
ČSO
Cesta domů
Diakonie ČCE
Hnutí DUHA
Liga lidských práv
Institut pro památky a kulturu
Amnesty international
Lékaři bez hranic
Auto-Mat
Pestrá společnost
Linka bezpečí
Člověk v tísni
Psí život
Nadace Open Society Fund Praha
Výbor dobré vůle
SOS Dětské vesničky
Junák -český skaut, z.s.
Post Bellum
Armáda spásy
Home Úvodní stránka