Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Daruj pravidelně

Váš jednorázový dar zmůže mnoho. Vaše pravidelná podpora může změnit svět. Zažijte skutečný vztah s dobročinnou organizací. Darování je více, než zasílání příspěvků. Darování je především projevem dobré vůle a důvěry, která si zaslouží být více než jednorázová!


Hlavní mediální partner:

Za výrobu spotu děkujeme agentuře WMC Grey.

Dialect

členové

Světlo pro svět
Nadace VIA
ČSO
Greenpeace
Linka bezpečí
Nesehnutí
Unicef
Junák -český skaut, z.s.
Nadace Open Society Fund Praha
Výbor dobré vůle
Diakonie ČCE
Armáda spásy
Frank Bold
Hnutí DUHA
Lékaři bez hranic
Nadace Partnerství
Arnika
Salesiánská asociace Dona Bosca
Amnesty international
Pestrá společnost
Psí život
Domov Sue Ryder
Cesta domů
Hnutí Brontosaur
Člověk v tísni
SOS Dětské vesničky
Post Bellum
Mamma HELP
Zdravotní klaun
Liga lidských práv
Auto-Mat
Institut pro památky a kulturu
Home Úvodní stránka