Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Daruj pravidelně

Váš jednorázový dar zmůže mnoho. Vaše pravidelná podpora může změnit svět. Zažijte skutečný vztah s dobročinnou organizací. Darování je více, než zasílání příspěvků. Darování je především projevem dobré vůle a důvěry, která si zaslouží být více než jednorázová!


Hlavní mediální partner:

Za výrobu spotu děkujeme agentuře WMC Grey.

Dialect

členové

Lékaři bez hranic
Nesehnutí
Arnika
Člověk v tísni
Psí život
Post Bellum
Junák -český skaut, z.s.
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Mamma HELP
Unicef
Armáda spásy
Liga lidských práv
SOS Dětské vesničky
Hnutí DUHA
Nadace Open Society Fund Praha
Domov Sue Ryder
Salesiánská asociace Dona Bosca
CARE
Hnutí Brontosaur
Výbor dobré vůle
Zdravotní klaun
Pestrá
Světlo pro svět
Frank Bold
Linka bezpečí
Auto-Mat
Amnesty international
Cesta domů
Institut pro památky a kulturu
ČSO
Greenpeace
Home Úvodní stránka