Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Proč darovat pravidelně

Každý dar je cenný! Jednorázový i pravidelný. V čem spočívají hlavní výhody pravidelného daru?

  • Dar dostane přímo obdarovaná organizace

Trvalý příkaz nebo inkaso jsou bezhotovostní operace. To značně zvyšuje možnost kontroly - kdykoli můžete snadno ověřit, že účet příjemce je opravdu bankovním účtem dané organizace.

  • Víte, co se s darem děje.

Nejste pouze anonymní částkou na sbírkovém účtu, ale stáváte se skutečným dárcem. Vámi vybraná organizace vás zná, za dar vám poděkuje a informuje vás o jeho využití.

  • Darování bezpečně pod kontrolou.

Trvalý příkaz i inkaso vždy vidíte ve svém internetovém bankovnictví a můžete je plně spravovat. Ztratí-li organizace vaši důvěru, můžete darování kdykoli zrušit. Získává si organizace vaše sympatie stále více? Můžete dar kdykoli zvýšit!

  • Zajišťuje organizaci skutečnou stabilitu.
Stovky a u některých organizací i tisíce pravidelných dárců - to je významná nejenom finanční, ale i morální podpora.

Dialect

členové

Liga lidských práv
Institut pro památky a kulturu
Psí život
Amnesty international
Hnutí DUHA
Junák -český skaut, z.s.
Salesiánská asociace Dona Bosca
SOS Dětské vesničky
Greenpeace
Nadace Partnerství
Zdravotní klaun
Člověk v tísni
Hnutí Brontosaur
Cesta domů
Arnika
Auto-Mat
Post Bellum
Pestrá
Nesehnutí
Lékaři bez hranic
Frank Bold
Unicef
Nadace Open Society Fund Praha
ČSO
Mamma HELP
Světlo pro svět
Armáda spásy
CARE
Linka bezpečí
Nadace VIA
Výbor dobré vůle
Domov Sue Ryder
Home Úvodní stránka