Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Dialect

členové

Frank Bold
Amnesty international
Cesta domů
Institut pro památky a kulturu
Hnutí Brontosaur
Armáda spásy
Arnika
Auto-Mat
Nesehnutí
Nadace Open Society Fund Praha
Post Bellum
Hnutí DUHA
Zdravotní klaun
Unicef
SOS Dětské vesničky
Mamma HELP
Psí život
Nadace VIA
Člověk v tísni
ČSO
Salesiánská asociace Dona Bosca
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Liga lidských práv
Lékaři bez hranic
Junák -český skaut, z.s.
Greenpeace
Pestrá
Diakonie ČCE
Světlo pro svět
Linka bezpečí
Výbor dobré vůle
Home Úvodní stránka