Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Dialect

členové

SOS Dětské vesničky
Liga lidských práv
Amnesty international
Auto-Mat
Výbor dobré vůle
Nadace VIA
Unicef
Institut pro památky a kulturu
Nadace Open Society Fund Praha
Junák -český skaut, z.s.
Nesehnutí
Post Bellum
Lékaři bez hranic
Diakonie ČCE
Psí život
Člověk v tísni
Frank Bold
Linka bezpečí
Hnutí Brontosaur
Nadace Partnerství
Armáda spásy
Cesta domů
Salesiánská asociace Dona Bosca
Domov Sue Ryder
Zdravotní klaun
Hnutí DUHA
Arnika
Greenpeace
ČSO
Světlo pro svět
Pestrá společnost
Home Úvodní stránka