Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Dialect

členové

Salesiánská asociace Dona Bosca
Post Bellum
Nadace Partnerství
Diakonie ČCE
Zdravotní klaun
Junák -český skaut, z.s.
Unicef
SOS Dětské vesničky
Auto-Mat
Hnutí DUHA
Amnesty international
Nadace VIA
Mamma HELP
Armáda spásy
Pestrá společnost
Linka bezpečí
Frank Bold
Psí život
Nesehnutí
Světlo pro svět
Výbor dobré vůle
ČSO
Domov Sue Ryder
Lékaři bez hranic
Cesta domů
Člověk v tísni
Institut pro památky a kulturu
Hnutí Brontosaur
Arnika
Liga lidských práv
Nadace Open Society Fund Praha
Greenpeace
Home Úvodní stránka