Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Dialect

členové

Institut pro památky a kulturu
Cesta domů
SOS Dětské vesničky
Domov Sue Ryder
Frank Bold
ČSO
Greenpeace
Výbor dobré vůle
Hnutí DUHA
Junák -český skaut, z.s.
Post Bellum
Nadace Open Society Fund Praha
Auto-Mat
Mamma HELP
Linka bezpečí
Diakonie ČCE
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Zdravotní klaun
Nesehnutí
Liga lidských práv
Nadace Partnerství
Psí život
Armáda spásy
Arnika
Lékaři bez hranic
Amnesty international
Pestrá
Nadace VIA
Člověk v tísni
Světlo pro svět
Unicef
Home Úvodní stránka