Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

O koalici

České neziskové organizace jsou oproti svým zahraničním kolegům stále silně závislé na příjmech od státní správy či z evropských fondů. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tuto situaci řešit a dosáhnout větší finanční stability, je získávání příspěvků od jednotlivců. Tento druh financování je v zahraničí nejběžnější a nejúspěšnější. Proto se snažíme dlouhodobě prosazovat několik priorit, které zefektivňují práci neziskových organizací při individuálním dárcovství, zvyšují jejich důvěryhodnost a usnadňují dárcům proces darování.


Naše cíle:

  • sdílet vzájemně zkušenosti v oblasti individuálního fundraisingu i další práce v neziskovém sektoru
  • vzdělávat se v oblasti individuálního fundraisingu, podporovat rozvoj nových metod a technologií, aby naše práce byla efektivní pro organizaci a komfortní pro dárce
  • spolupracovat s bankovními ústavy a zlepšovat vztahy týkající se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace)
  • podporovat rozvoj on-line a mobilního dárcovství (sledovat nové technologie, prosadit větší variabilitu dárcovských sms či snížit provizi provozovatelů prémiových sms)
  • koordinovat direct dialogové kampaně v ulicích, aby se ve stejné dny nepotkávaly týmy našich brigádníků na stejných místech (kultivovat metodu direct dialog zavedením etického kodexu)
  • sledovat vývoj legislativy a úředních opatření týkajících se nevládního sektoru a dárcovství, případně se na úpravách aktivně podílet
  • zvyšovat důvěryhodnost a kultivovanost vztahu neziskových organizací a dárců, např. přihlášením se k etickým pravidlům dárcovství, podporou zavádění bezpečnostních prvků v neziskových organizacích týkajících se dárcovství, vytvořením fundraisingového slovníku

Dialect

členové

Post Bellum
Domov Sue Ryder
ČSO
Psí život
Světlo pro svět
Hnutí Brontosaur
Nadace Partnerství
Unicef
Arnika
Greenpeace
Výbor dobré vůle
Člověk v tísni
Institut pro památky a kulturu
Frank Bold
Zdravotní klaun
Cesta domů
Hnutí DUHA
Nadace VIA
SOS Dětské vesničky
Nesehnutí
Linka bezpečí
Nadace Open Society Fund Praha
Pestrá
Junák -český skaut, z.s.
Mamma HELP
Salesiánská asociace Dona Bosca
Auto-Mat
Liga lidských práv
Diakonie ČCE
Amnesty international
Lékaři bez hranic
Armáda spásy
Home Úvodní stránka