Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

O koalici

České neziskové organizace jsou oproti svým zahraničním kolegům stále silně závislé na příjmech od státní správy či z evropských fondů. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tuto situaci řešit a dosáhnout větší finanční stability, je získávání příspěvků od jednotlivců. Tento druh financování je v zahraničí nejběžnější a nejúspěšnější. Proto se snažíme dlouhodobě prosazovat několik priorit, které zefektivňují práci neziskových organizací při individuálním dárcovství, zvyšují jejich důvěryhodnost a usnadňují dárcům proces darování.


Naše cíle:

  • sdílet vzájemně zkušenosti v oblasti individuálního fundraisingu i další práce v neziskovém sektoru
  • vzdělávat se v oblasti individuálního fundraisingu, podporovat rozvoj nových metod a technologií, aby naše práce byla efektivní pro organizaci a komfortní pro dárce
  • spolupracovat s bankovními ústavy a zlepšovat vztahy týkající se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace)
  • podporovat rozvoj on-line a mobilního dárcovství (sledovat nové technologie, prosadit větší variabilitu dárcovských sms či snížit provizi provozovatelů prémiových sms)
  • koordinovat direct dialogové kampaně v ulicích, aby se ve stejné dny nepotkávaly týmy našich brigádníků na stejných místech (kultivovat metodu direct dialog zavedením etického kodexu)
  • sledovat vývoj legislativy a úředních opatření týkajících se nevládního sektoru a dárcovství, případně se na úpravách aktivně podílet
  • zvyšovat důvěryhodnost a kultivovanost vztahu neziskových organizací a dárců, např. přihlášením se k etickým pravidlům dárcovství, podporou zavádění bezpečnostních prvků v neziskových organizacích týkajících se dárcovství, vytvořením fundraisingového slovníku

Dialect

členové

Světlo pro svět
Armáda spásy
Pestrá společnost
Psí život
Nadace VIA
ČSO
Cesta domů
Nesehnutí
Mamma HELP
Amnesty international
Hnutí DUHA
Nadace Partnerství
Člověk v tísni
Nadace Open Society Fund Praha
Auto-Mat
Post Bellum
Junák -český skaut, z.s.
Frank Bold
Linka bezpečí
Greenpeace
Hnutí Brontosaur
Zdravotní klaun
SOS Dětské vesničky
Diakonie ČCE
Domov Sue Ryder
Arnika
Výbor dobré vůle
Institut pro památky a kulturu
Unicef
Salesiánská asociace Dona Bosca
Lékaři bez hranic
Liga lidských práv
Home Úvodní stránka