Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

O koalici

České neziskové organizace jsou oproti svým zahraničním kolegům stále silně závislé na příjmech od státní správy či z evropských fondů. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tuto situaci řešit a dosáhnout větší finanční stability, je získávání příspěvků od jednotlivců. Tento druh financování je v zahraničí nejběžnější a nejúspěšnější. Proto se snažíme dlouhodobě prosazovat několik priorit, které zefektivňují práci neziskových organizací při individuálním dárcovství, zvyšují jejich důvěryhodnost a usnadňují dárcům proces darování.


Naše cíle:

  • sdílet vzájemně zkušenosti v oblasti individuálního fundraisingu i další práce v neziskovém sektoru
  • vzdělávat se v oblasti individuálního fundraisingu, podporovat rozvoj nových metod a technologií, aby naše práce byla efektivní pro organizaci a komfortní pro dárce
  • spolupracovat s bankovními ústavy a zlepšovat vztahy týkající se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace)
  • podporovat rozvoj on-line a mobilního dárcovství (sledovat nové technologie, prosadit větší variabilitu dárcovských sms či snížit provizi provozovatelů prémiových sms)
  • koordinovat direct dialogové kampaně v ulicích, aby se ve stejné dny nepotkávaly týmy našich brigádníků na stejných místech (kultivovat metodu direct dialog zavedením etického kodexu)
  • sledovat vývoj legislativy a úředních opatření týkajících se nevládního sektoru a dárcovství, případně se na úpravách aktivně podílet
  • zvyšovat důvěryhodnost a kultivovanost vztahu neziskových organizací a dárců, např. přihlášením se k etickým pravidlům dárcovství, podporou zavádění bezpečnostních prvků v neziskových organizacích týkajících se dárcovství, vytvořením fundraisingového slovníku

Dialect

členové

Arnika
Unicef
Frank Bold
Junák -český skaut, z.s.
Salesiánská asociace Dona Bosca
Liga lidských práv
Institut pro památky a kulturu
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Psí život
Zdravotní klaun
Auto-Mat
Člověk v tísni
Cesta domů
Post Bellum
Linka bezpečí
Nadace VIA
Hnutí DUHA
ČSO
Greenpeace
Nesehnutí
Diakonie ČCE
Výbor dobré vůle
SOS Dětské vesničky
Světlo pro svět
Nadace Open Society Fund Praha
Mamma HELP
Amnesty international
Armáda spásy
Pestrá
Lékaři bez hranic
Hnutí Brontosaur
Home Úvodní stránka