Členské příspěvky

Nejdůležitější část z financování koalice tvoří členské příspěvky. Výše členských příspěvků se vypočítává na základě příjmů z individuálního fundraisingu, tedy příjmů od individuálních dárců, nikoli nadačních příspěvků, grantů, dotací nebo firemních darů.

Výše členských poplatků jsou na základě tohoto kritéria rozděleny do tří úrovní:

Příjem z IFRRoční členský poplatek
do 1 000 000 Kč8 000 Kč
1 000 000 - 5 000 000 Kč13 000 Kč
nad 5 000 000 Kč18 000 Kč

Výjimku v daných úrovních tvoří organizace, které realizují direct dialog. Vzhledem k tomu, že využívají největší výhodu prosazenou koalicí, přesouvají se bez ohledu na výši příjmů z individuálního fundraisingu do 3. (nejvyšší) úrovně. Výjimka se však nevztahuje na organizace, které sice realizující direct dialog, ale příjmy z individuálního fundraisingu jsou nižší než 1.000.000 Kč. V takovém případě je roční členský příspěvek roven 1. úrovni financování.

Granty a dotace

Výjimečně koalice Za snadné dárcovství přijímá granty a dotace. V minulosti naši práci podpořili Nadace Via, Stefan Batory Foundation a Úřad vlády České republiky. Děkujeme!

Závěrky

Účetní závěrky jsou zveřejňovány standardním způsobem a jsou k dispozici zde ve veřejné sbírce listin.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace