Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Vzdělávání

Za poslední tři roky se uskutečnila řada velmi úspěšných vzdělávacích akcí pro členy koalice. Ke školení byli přizváni zástupci neziskového sektoru i odborníci z komerční sféry.

2015

 • 18. 2. 2015 CRM
 • 5. 3. 2015 Tváře Lead generation
 • 20. 5. 2015 Callcentra a telemarketing
 • 24. 6. 2015 MailChimp
 • 23. 7. 2015 Telefundraisingový workshop
 • 24. 9. 2015 Práce s operátory
 • 22. 10. 2015 Direct mail
 • 5. 11. 2015 Řízení vztahu s dárci: konverze a retence

2016

 • 23. 2. 2016 - Využití SMS v komunikaci s dárci/ situace kolem DMS
 • 29. 2. 2016 Major donors
 • 26. 5. 2016 Skillshare k Peer to peer
 • 30. 5. 2016 Major donors - pokračování
 • 5. 8. 2016 Sketchnoting aneb vizuální poznámky v praxi
 • 6. 10. 2016 Panelová diskuse: databáze

2017

 • 3. 4. 2017    Zpracování dat, automatizace procesů a reporting 
 • 19. 4. 2017  Skillshare k Salesforce 
 • 26. 4. 2017  Donors journey I.: Persona 
 • 9. 5. 2017    Donors journey II.: Mapování cesty dárce 
 • 23. 5. 2017 Loyalty programs
 • 15. 6. 2017 Zpětná vazba a hodnocení hovorů v telefundraisingu
 • 18. 7. 2017 Fundraisingový bazar aneb Jak pečujete o své dárce
 • 25. 7. 2017 Event Fundraising
 • 1. 8. 2017 Workshop ke komunikaci závětí
 • 29. 8. 2017 MBTI typologie a její využití v práci fundraisera
 • 4. 10. 2017: Sociální sítě s Eliškou Vyhnánkovou
 • 10. 10. 2017: “Best Practices in Fundraising” (Cultural Differences & Similarities), M. Stjernholm
 • 11. 10. 2017: GDPR
 • 23. 11. 2017 Patrick Hafner: “My last will – a sustainable way to support a charitable cause”
 • 28. 11. 2017 Fundraising a copywriting

                       


  Dialect

  členové

  Junák -český skaut, z.s.
  Post Bellum
  ČSO
  Zdravotní klaun
  Frank Bold
  Lékaři bez hranic
  Nesehnutí
  Nadace Partnerství
  Greenpeace
  Diakonie ČCE
  Mamma HELP
  Auto-Mat
  Liga lidských práv
  Unicef
  Linka bezpečí
  Hnutí Brontosaur
  Člověk v tísni
  Institut pro památky a kulturu
  Cesta domů
  Armáda spásy
  SOS Dětské vesničky
  Arnika
  Nadace VIA
  Domov Sue Ryder
  Pestrá
  Salesiánská asociace Dona Bosca
  Výbor dobré vůle
  Světlo pro svět
  Amnesty international
  Hnutí DUHA
  Psí život
  Nadace Open Society Fund Praha
  Home Úvodní stránka