Příjem z IFRRoční členský poplatek
do 1 000 000 Kč8 000 Kč
1 000 000 - 5 000 000 Kč13 000 Kč
nad 5 000 000 Kč18 000 Kč

Výjimku v daných úrovních tvoří organizace, které realizují direct dialog. Vzhledem k tomu, že využívají největší výhodu prosazenou koalicí, přesouvají se bez ohledu na výši příjmů z individuálního fundraisingu do 3. (nejvyšší) úrovně. Výjimka se však nevztahuje na organizace, které sice realizující direct dialog, ale příjmy z individuálního fundraisingu jsou nižší než 1.000.000 Kč. V takovém případě je roční členský příspěvek roven 1. úrovni financování.

Členské příspěvky se platí na kalendářní rok. V případě nového člena se příspěvek za první rok úměrně krátí vzhledem k počtu měsíců, které do konce roku zbývají.