Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Témata

Koalice má v současné době devět základních témat a cílů zájmu. Některá témata řešíme na bázi neformálního nepravidelného setkávání v diskusních skupinách, jiná mají podobu uzavřené pracovní skupiny, která sdílí interní data a know-how. O některých tématech diskutujeme pouze elektronicky nebo o nich členy informujeme newsletterem. Členům také nabízíme řadu vzdělávacích akcí, kde sdílejí zkušenosti mezi sebou nebo se učí a přijímají inspiraci od odborníků z neziskové i komerční sféry.

Hlavní témata (a lidé v koalici, kteří jsou za téma zodpovědní):

Dialect

členové

Liga lidských práv
Amnesty international
Lékaři bez hranic
Arnika
Post Bellum
Hnutí Brontosaur
SOS Dětské vesničky
Člověk v tísni
Greenpeace
Nadace Partnerství
Auto-Mat
Výbor dobré vůle
Junák -český skaut, z.s.
Světlo pro svět
Linka bezpečí
Armáda spásy
Zdravotní klaun
Nadace VIA
Salesiánská asociace Dona Bosca
ČSO
Psí život
Cesta domů
Frank Bold
Domov Sue Ryder
Unicef
Hnutí DUHA
Diakonie ČCE
Pestrá společnost
Nesehnutí
Institut pro památky a kulturu
Nadace Open Society Fund Praha
Home Úvodní stránka