Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Banky

Hlavní okruhy zájmu:

  1. spolupráce s bankovními ústavy a zlepšování vztahů týkajících se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace) 

Dialect

členové

Diakonie ČCE
Nadace VIA
Výbor dobré vůle
Salesiánská asociace Dona Bosca
Lékaři bez hranic
Nadace Open Society Fund Praha
Světlo pro svět
Liga lidských práv
Greenpeace
Armáda spásy
ČSO
Hnutí DUHA
Psí život
Institut pro památky a kulturu
Nesehnutí
Pestrá společnost
Cesta domů
Hnutí Brontosaur
Linka bezpečí
SOS Dětské vesničky
Člověk v tísni
Auto-Mat
Arnika
Domov Sue Ryder
Unicef
Zdravotní klaun
Nadace Partnerství
Junák -český skaut, z.s.
Amnesty international
Post Bellum
Frank Bold
Home Úvodní stránka