Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Banky

Hlavní okruhy zájmu:

  1. spolupráce s bankovními ústavy a zlepšování vztahů týkajících se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace) 

Dialect

členové

Linka bezpečí
Liga lidských práv
Psí život
Cesta domů
Post Bellum
Mamma HELP
Junák -český skaut, z.s.
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Amnesty international
Výbor dobré vůle
Auto-Mat
ČSO
Frank Bold
Armáda spásy
SOS Dětské vesničky
Arnika
Světlo pro svět
Greenpeace
Hnutí Brontosaur
Nadace Open Society Fund Praha
Hnutí DUHA
Diakonie ČCE
Salesiánská asociace Dona Bosca
Zdravotní klaun
Nesehnutí
Unicef
Institut pro památky a kulturu
Člověk v tísni
Pestrá
Lékaři bez hranic
Nadace VIA
Home Úvodní stránka