Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Banky

Hlavní okruhy zájmu:

  1. spolupráce s bankovními ústavy a zlepšování vztahů týkajících se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace) 

Dialect

členové

Institut pro památky a kulturu
Nadace Partnerství
Diakonie ČCE
Nadace Open Society Fund Praha
ČSO
Linka bezpečí
Frank Bold
Domov Sue Ryder
Mamma HELP
Nadace VIA
Výbor dobré vůle
Salesiánská asociace Dona Bosca
Lékaři bez hranic
Junák -český skaut, z.s.
Unicef
Člověk v tísni
Greenpeace
Amnesty international
Hnutí Brontosaur
Armáda spásy
Liga lidských práv
Nesehnutí
Zdravotní klaun
Arnika
Psí život
Hnutí DUHA
Post Bellum
Světlo pro svět
Auto-Mat
Cesta domů
Pestrá společnost
SOS Dětské vesničky
Home Úvodní stránka