Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Banky

Hlavní okruhy zájmu:

  1. spolupráce s bankovními ústavy a zlepšování vztahů týkajících se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace) 

Dialect

členové

Amnesty international
Nadace VIA
Salesiánská asociace Dona Bosca
Liga lidských práv
Nadace Partnerství
ČSO
Nesehnutí
Lékaři bez hranic
Nadace Open Society Fund Praha
Post Bellum
Frank Bold
Psí život
Mamma HELP
Cesta domů
Auto-Mat
Výbor dobré vůle
Hnutí Brontosaur
Greenpeace
Domov Sue Ryder
Pestrá společnost
Unicef
Zdravotní klaun
Linka bezpečí
Institut pro památky a kulturu
Světlo pro svět
Člověk v tísni
SOS Dětské vesničky
Arnika
Hnutí DUHA
Junák -český skaut, z.s.
Armáda spásy
Diakonie ČCE
Home Úvodní stránka