Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Banky

Hlavní okruhy zájmu:

  1. spolupráce s bankovními ústavy a zlepšování vztahů týkajících se spolupráce neziskových organizací, bank a dárců (především v otázce přijímání dárcovských formulářů k zavedení trvalého příkazu, povolení k inkasu či možnosti jednoduše změnit trvalý dar ve prospěch organizace) 

Dialect

členové

Nesehnutí
Hnutí Brontosaur
Amnesty international
Pestrá
Hnutí DUHA
Institut pro památky a kulturu
Nadace Partnerství
Frank Bold
Salesiánská asociace Dona Bosca
Mamma HELP
Světlo pro svět
Armáda spásy
Cesta domů
Psí život
Junák -český skaut, z.s.
ČSO
Liga lidských práv
Post Bellum
Diakonie ČCE
Unicef
Člověk v tísni
Domov Sue Ryder
Auto-Mat
Zdravotní klaun
Linka bezpečí
Arnika
Nadace VIA
Lékaři bez hranic
Nadace Open Society Fund Praha
SOS Dětské vesničky
Výbor dobré vůle
Greenpeace
Home Úvodní stránka