Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Data a výzkumy

Hlavní okruhy zájmu:

  1. zlepšovat a zefektivňovat práci neziskových organizací na základě znalosti trhu - získat data o dárcích, dárcovství a občanské angažovanosti obecně nám pomůže lépe plánovat své kampaně a segmentovat cílové skupiny
  2. snažíme se získat data z již proběhlých průzkumů (Občanská angažovanost, Výzkum filantropie elit, ad.) a od různých institucí (Fórum dárců, ČSÚ, MPSV, ad.) a provést jejich analýzu

Dialect

členové

Nadace Open Society Fund Praha
Hnutí Brontosaur
SOS Dětské vesničky
Psí život
Armáda spásy
Salesiánská asociace Dona Bosca
Pestrá společnost
Unicef
Amnesty international
Cesta domů
Hnutí DUHA
Frank Bold
Diakonie ČCE
ČSO
Zdravotní klaun
Liga lidských práv
Mamma HELP
Nadace VIA
Junák -český skaut, z.s.
Člověk v tísni
Greenpeace
Výbor dobré vůle
Nesehnutí
Linka bezpečí
Nadace Partnerství
Světlo pro svět
Auto-Mat
Lékaři bez hranic
Post Bellum
Institut pro památky a kulturu
Arnika
Domov Sue Ryder
Home Úvodní stránka