Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Data a výzkumy

Hlavní okruhy zájmu:

  1. zlepšovat a zefektivňovat práci neziskových organizací na základě znalosti trhu - získat data o dárcích, dárcovství a občanské angažovanosti obecně nám pomůže lépe plánovat své kampaně a segmentovat cílové skupiny
  2. snažíme se získat data z již proběhlých průzkumů (Občanská angažovanost, Výzkum filantropie elit, ad.) a od různých institucí (Fórum dárců, ČSÚ, MPSV, ad.) a provést jejich analýzu

Dialect

členové

Junák -český skaut, z.s.
Armáda spásy
Arnika
Liga lidských práv
Hnutí DUHA
Unicef
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Diakonie ČCE
Mamma HELP
Auto-Mat
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Psí život
Zdravotní klaun
Post Bellum
Linka bezpečí
Greenpeace
Výbor dobré vůle
Světlo pro svět
Nadace Open Society Fund Praha
ČSO
Lékaři bez hranic
Cesta domů
Amnesty international
Institut pro památky a kulturu
Nesehnutí
SOS Dětské vesničky
Frank Bold
Člověk v tísni
Pestrá
Domov Sue Ryder
Home Úvodní stránka