Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Data a výzkumy

Hlavní okruhy zájmu:

  1. zlepšovat a zefektivňovat práci neziskových organizací na základě znalosti trhu - získat data o dárcích, dárcovství a občanské angažovanosti obecně nám pomůže lépe plánovat své kampaně a segmentovat cílové skupiny
  2. snažíme se získat data z již proběhlých průzkumů (Občanská angažovanost, Výzkum filantropie elit, ad.) a od různých institucí (Fórum dárců, ČSÚ, MPSV, ad.) a provést jejich analýzu

Dialect

členové

ČSO
Auto-Mat
Cesta domů
Hnutí Brontosaur
Nesehnutí
Liga lidských práv
Linka bezpečí
Armáda spásy
Diakonie ČCE
Zdravotní klaun
Výbor dobré vůle
Institut pro památky a kulturu
Unicef
Frank Bold
Arnika
Pestrá
Nadace VIA
Nadace Open Society Fund Praha
Lékaři bez hranic
Domov Sue Ryder
Greenpeace
Junák -český skaut, z.s.
Psí život
Amnesty international
Nadace Partnerství
Hnutí DUHA
Světlo pro svět
SOS Dětské vesničky
Salesiánská asociace Dona Bosca
Mamma HELP
Post Bellum
Člověk v tísni
Home Úvodní stránka