Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Data a výzkumy

Hlavní okruhy zájmu:

  1. zlepšovat a zefektivňovat práci neziskových organizací na základě znalosti trhu - získat data o dárcích, dárcovství a občanské angažovanosti obecně nám pomůže lépe plánovat své kampaně a segmentovat cílové skupiny
  2. snažíme se získat data z již proběhlých průzkumů (Občanská angažovanost, Výzkum filantropie elit, ad.) a od různých institucí (Fórum dárců, ČSÚ, MPSV, ad.) a provést jejich analýzu

Dialect

členové

Zdravotní klaun
Arnika
Armáda spásy
Nadace Open Society Fund Praha
Výbor dobré vůle
Lékaři bez hranic
Diakonie ČCE
Unicef
Frank Bold
Hnutí DUHA
ČSO
Nadace Partnerství
Člověk v tísni
Světlo pro svět
Salesiánská asociace Dona Bosca
Liga lidských práv
Nadace VIA
Cesta domů
Nesehnutí
Greenpeace
Pestrá společnost
Psí život
Domov Sue Ryder
Auto-Mat
Post Bellum
Hnutí Brontosaur
Linka bezpečí
Amnesty international
Junák -český skaut, z.s.
Institut pro památky a kulturu
SOS Dětské vesničky
Home Úvodní stránka