Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Data a výzkumy

Hlavní okruhy zájmu:

  1. zlepšovat a zefektivňovat práci neziskových organizací na základě znalosti trhu - získat data o dárcích, dárcovství a občanské angažovanosti obecně nám pomůže lépe plánovat své kampaně a segmentovat cílové skupiny
  2. snažíme se získat data z již proběhlých průzkumů (Občanská angažovanost, Výzkum filantropie elit, ad.) a od různých institucí (Fórum dárců, ČSÚ, MPSV, ad.) a provést jejich analýzu

Dialect

členové

Domov Sue Ryder
Junák -český skaut, z.s.
Greenpeace
Institut pro památky a kulturu
ČSO
Armáda spásy
Psí život
Pestrá společnost
Zdravotní klaun
Diakonie ČCE
Lékaři bez hranic
Nadace Open Society Fund Praha
Linka bezpečí
Arnika
Mamma HELP
Amnesty international
Hnutí Brontosaur
Hnutí DUHA
Unicef
Auto-Mat
Světlo pro svět
Post Bellum
Nesehnutí
Výbor dobré vůle
Nadace VIA
Člověk v tísni
Salesiánská asociace Dona Bosca
Liga lidských práv
Cesta domů
Frank Bold
Nadace Partnerství
SOS Dětské vesničky
Home Úvodní stránka