Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Direct Dialog

Hlavní okruhy zájmu:

  1. koordinace direct dialogových kampaní (obsazení lokací brigádníky)
  2. sdílení informací a výsledků direct dialogových kampaních


Dialect

členové

Post Bellum
Diakonie ČCE
Nadace Partnerství
Lékaři bez hranic
Greenpeace
Nesehnutí
Liga lidských práv
Pestrá
Junák -český skaut, z.s.
ČSO
Světlo pro svět
Hnutí Brontosaur
Cesta domů
Mamma HELP
Člověk v tísni
Auto-Mat
Institut pro památky a kulturu
SOS Dětské vesničky
Frank Bold
Amnesty international
Linka bezpečí
Arnika
Výbor dobré vůle
Unicef
Armáda spásy
Hnutí DUHA
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace VIA
Psí život
Domov Sue Ryder
Salesiánská asociace Dona Bosca
Zdravotní klaun
Home Úvodní stránka