Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Direct Dialog

Hlavní okruhy zájmu:

  1. koordinace direct dialogových kampaní (obsazení lokací brigádníky)
  2. sdílení informací a výsledků direct dialogových kampaních


Dialect

členové

Pestrá
ČSO
Greenpeace
Lékaři bez hranic
Arnika
Nadace Open Society Fund Praha
Unicef
Post Bellum
Frank Bold
Hnutí Brontosaur
Junák -český skaut, z.s.
Zdravotní klaun
Mamma HELP
Auto-Mat
Výbor dobré vůle
Domov Sue Ryder
Salesiánská asociace Dona Bosca
Psí život
SOS Dětské vesničky
Amnesty international
Institut pro památky a kulturu
Linka bezpečí
Nadace Partnerství
Cesta domů
Hnutí DUHA
Diakonie ČCE
Armáda spásy
Nadace VIA
Člověk v tísni
Liga lidských práv
Nesehnutí
Světlo pro svět
Home Úvodní stránka