Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Direct Dialog

Hlavní okruhy zájmu:

  1. koordinace direct dialogových kampaní (obsazení lokací brigádníky)
  2. sdílení informací a výsledků direct dialogových kampaních


Dialect

členové

ČSO
Nadace VIA
Frank Bold
Nadace Partnerství
Nesehnutí
Liga lidských práv
Amnesty international
Auto-Mat
Lékaři bez hranic
Člověk v tísni
Výbor dobré vůle
Linka bezpečí
Arnika
Pestrá společnost
Unicef
Psí život
Salesiánská asociace Dona Bosca
Greenpeace
Cesta domů
Post Bellum
Zdravotní klaun
Armáda spásy
Institut pro památky a kulturu
Mamma HELP
Světlo pro svět
Nadace Open Society Fund Praha
Junák -český skaut, z.s.
Hnutí Brontosaur
SOS Dětské vesničky
Diakonie ČCE
Domov Sue Ryder
Hnutí DUHA
Home Úvodní stránka