Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Direct Dialog

Hlavní okruhy zájmu:

  1. koordinace direct dialogových kampaní (obsazení lokací brigádníky)
  2. sdílení informací a výsledků direct dialogových kampaních


Dialect

členové

Junák -český skaut, z.s.
Cesta domů
SOS Dětské vesničky
Výbor dobré vůle
Nadace Partnerství
Psí život
Hnutí Brontosaur
Amnesty international
Lékaři bez hranic
Domov Sue Ryder
ČSO
Auto-Mat
Unicef
Arnika
Nadace VIA
Hnutí DUHA
Armáda spásy
Světlo pro svět
Člověk v tísni
Salesiánská asociace Dona Bosca
Nesehnutí
Zdravotní klaun
Linka bezpečí
Institut pro památky a kulturu
Frank Bold
Pestrá společnost
Diakonie ČCE
Mamma HELP
Greenpeace
Post Bellum
Nadace Open Society Fund Praha
Liga lidských práv
Home Úvodní stránka