Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Etika

Hlavní okruhy zájmu:

  1. podvodné nadace a nadační fondy, provádějící v ČR direct mail
  2. sledování pouličních prodejců předmětů s dobročinným rozměrem a poukazování na jejich nekalé praktiky
  3. náklady na fundraising (kolik peněz je etické vynakládat na fundraising?) 
  4. vzdělávání dárců, kultivace filantropie (aby dárci věděli, proč a které organizaci své peníze dávají), podpora pravidelného neanonymního dárcovství

Dialect

členové

Diakonie ČCE
Nadace Partnerství
Armáda spásy
Institut pro památky a kulturu
Junák -český skaut, z.s.
Greenpeace
Člověk v tísni
Frank Bold
Psí život
Liga lidských práv
Pestrá společnost
Nadace VIA
Linka bezpečí
Zdravotní klaun
Hnutí DUHA
Výbor dobré vůle
Domov Sue Ryder
Mamma HELP
Amnesty international
Post Bellum
Unicef
Hnutí Brontosaur
Lékaři bez hranic
Auto-Mat
Arnika
Světlo pro svět
Cesta domů
Nadace Open Society Fund Praha
SOS Dětské vesničky
Salesiánská asociace Dona Bosca
Nesehnutí
ČSO
Home Úvodní stránka