Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Etika

Hlavní okruhy zájmu:

  1. podvodné nadace a nadační fondy, provádějící v ČR direct mail
  2. sledování pouličních prodejců předmětů s dobročinným rozměrem a poukazování na jejich nekalé praktiky
  3. náklady na fundraising (kolik peněz je etické vynakládat na fundraising?) 
  4. vzdělávání dárců, kultivace filantropie (aby dárci věděli, proč a které organizaci své peníze dávají), podpora pravidelného neanonymního dárcovství

Dialect

členové

Nadace Open Society Fund Praha
Hnutí DUHA
Světlo pro svět
Post Bellum
Salesiánská asociace Dona Bosca
SOS Dětské vesničky
Nadace Partnerství
Frank Bold
Arnika
Nesehnutí
Liga lidských práv
Diakonie ČCE
Cesta domů
Unicef
Junák -český skaut, z.s.
ČSO
Auto-Mat
Linka bezpečí
Domov Sue Ryder
Institut pro památky a kulturu
Lékaři bez hranic
Armáda spásy
Amnesty international
Zdravotní klaun
Hnutí Brontosaur
Mamma HELP
Nadace VIA
Člověk v tísni
Psí život
Greenpeace
Pestrá
Výbor dobré vůle
Home Úvodní stránka