Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Etika

Hlavní okruhy zájmu:

  1. podvodné nadace a nadační fondy, provádějící v ČR direct mail
  2. sledování pouličních prodejců předmětů s dobročinným rozměrem a poukazování na jejich nekalé praktiky
  3. náklady na fundraising (kolik peněz je etické vynakládat na fundraising?) 
  4. vzdělávání dárců, kultivace filantropie (aby dárci věděli, proč a které organizaci své peníze dávají), podpora pravidelného neanonymního dárcovství

Dialect

členové

Salesiánská asociace Dona Bosca
Arnika
Amnesty international
Auto-Mat
Nesehnutí
Post Bellum
Frank Bold
Nadace Partnerství
Hnutí Brontosaur
Nadace VIA
Cesta domů
Lékaři bez hranic
Zdravotní klaun
ČSO
Liga lidských práv
Linka bezpečí
SOS Dětské vesničky
Nadace Open Society Fund Praha
Světlo pro svět
Diakonie ČCE
Člověk v tísni
Výbor dobré vůle
Domov Sue Ryder
Greenpeace
Unicef
Mamma HELP
Pestrá společnost
Institut pro památky a kulturu
Psí život
Junák -český skaut, z.s.
Hnutí DUHA
Armáda spásy
Home Úvodní stránka