Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Etika

Hlavní okruhy zájmu:

  1. podvodné nadace a nadační fondy, provádějící v ČR direct mail
  2. sledování pouličních prodejců předmětů s dobročinným rozměrem a poukazování na jejich nekalé praktiky
  3. náklady na fundraising (kolik peněz je etické vynakládat na fundraising?) 
  4. vzdělávání dárců, kultivace filantropie (aby dárci věděli, proč a které organizaci své peníze dávají), podpora pravidelného neanonymního dárcovství

Dialect

členové

Greenpeace
Auto-Mat
Pestrá společnost
Nesehnutí
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Výbor dobré vůle
SOS Dětské vesničky
Lékaři bez hranic
Domov Sue Ryder
Arnika
Nadace VIA
Linka bezpečí
Institut pro památky a kulturu
Amnesty international
Armáda spásy
Liga lidských práv
Junák -český skaut, z.s.
Diakonie ČCE
Post Bellum
ČSO
Frank Bold
Psí život
Světlo pro svět
Nadace Open Society Fund Praha
Člověk v tísni
Unicef
Zdravotní klaun
Cesta domů
Hnutí DUHA
Nadace Partnerství
Home Úvodní stránka