Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Etika

Hlavní okruhy zájmu:

  1. podvodné nadace a nadační fondy, provádějící v ČR direct mail
  2. sledování pouličních prodejců předmětů s dobročinným rozměrem a poukazování na jejich nekalé praktiky
  3. náklady na fundraising (kolik peněz je etické vynakládat na fundraising?) 
  4. vzdělávání dárců, kultivace filantropie (aby dárci věděli, proč a které organizaci své peníze dávají), podpora pravidelného neanonymního dárcovství

Dialect

členové

Psí život
Amnesty international
Unicef
Hnutí Brontosaur
Post Bellum
Nesehnutí
SOS Dětské vesničky
Světlo pro svět
Výbor dobré vůle
Lékaři bez hranic
Linka bezpečí
Zdravotní klaun
Pestrá
Salesiánská asociace Dona Bosca
Junák -český skaut, z.s.
Greenpeace
ČSO
Domov Sue Ryder
Nadace Partnerství
Institut pro památky a kulturu
Frank Bold
Arnika
Cesta domů
Nadace VIA
Člověk v tísni
Mamma HELP
Diakonie ČCE
Hnutí DUHA
Liga lidských práv
Auto-Mat
Armáda spásy
Nadace Open Society Fund Praha
Home Úvodní stránka