Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Nová média

Hlavní okruhy zájmu:

1. on-line fundraising - fundraisingové nástroje na webu, e-mail marketing, sociální média, kontextová reklama...

2. mobilní dárcovství - větší variabilita dárcovských a prémiových sms, využití mobilních aplikací ve fundraisingu

Dialect

členové

Domov Sue Ryder
Arnika
Nesehnutí
Armáda spásy
Unicef
Psí život
Junák -český skaut, z.s.
Greenpeace
Pestrá společnost
Auto-Mat
Amnesty international
ČSO
Post Bellum
Výbor dobré vůle
Nadace VIA
Frank Bold
Liga lidských práv
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Diakonie ČCE
Hnutí DUHA
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Partnerství
Institut pro památky a kulturu
SOS Dětské vesničky
Cesta domů
Linka bezpečí
Člověk v tísni
Zdravotní klaun
Lékaři bez hranic
Světlo pro svět
Home Úvodní stránka