Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Nová média

Hlavní okruhy zájmu:

1. on-line fundraising - fundraisingové nástroje na webu, e-mail marketing, sociální média, kontextová reklama...

2. mobilní dárcovství - větší variabilita dárcovských a prémiových sms, využití mobilních aplikací ve fundraisingu

Dialect

členové

Arnika
Post Bellum
Nadace Partnerství
Hnutí Brontosaur
Auto-Mat
Pestrá
Unicef
Greenpeace
Frank Bold
Armáda spásy
Nadace VIA
Cesta domů
Lékaři bez hranic
Psí život
Linka bezpečí
Světlo pro svět
Diakonie ČCE
Hnutí DUHA
Salesiánská asociace Dona Bosca
Mamma HELP
Výbor dobré vůle
SOS Dětské vesničky
Amnesty international
ČSO
Nesehnutí
Zdravotní klaun
Junák -český skaut, z.s.
Člověk v tísni
Nadace Open Society Fund Praha
Institut pro památky a kulturu
Liga lidských práv
Domov Sue Ryder
Home Úvodní stránka