Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Nová média

Hlavní okruhy zájmu:

1. on-line fundraising - fundraisingové nástroje na webu, e-mail marketing, sociální média, kontextová reklama...

2. mobilní dárcovství - větší variabilita dárcovských a prémiových sms, využití mobilních aplikací ve fundraisingu

Dialect

členové

Liga lidských práv
Diakonie ČCE
Salesiánská asociace Dona Bosca
Nadace VIA
Výbor dobré vůle
Člověk v tísni
Cesta domů
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Unicef
Lékaři bez hranic
Greenpeace
Arnika
Amnesty international
Armáda spásy
Zdravotní klaun
Nadace Open Society Fund Praha
Linka bezpečí
Auto-Mat
SOS Dětské vesničky
ČSO
Nesehnutí
Hnutí Brontosaur
Institut pro památky a kulturu
Psí život
Mamma HELP
Frank Bold
Junák -český skaut, z.s.
Pestrá společnost
Post Bellum
Hnutí DUHA
Světlo pro svět
Home Úvodní stránka