Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Nová média

Hlavní okruhy zájmu:

1. on-line fundraising - fundraisingové nástroje na webu, e-mail marketing, sociální média, kontextová reklama...

2. mobilní dárcovství - větší variabilita dárcovských a prémiových sms, využití mobilních aplikací ve fundraisingu

Dialect

členové

Hnutí DUHA
Liga lidských práv
ČSO
Junák -český skaut, z.s.
Linka bezpečí
Unicef
Mamma HELP
Nadace Partnerství
Cesta domů
Salesiánská asociace Dona Bosca
Institut pro památky a kulturu
Greenpeace
Nesehnutí
Zdravotní klaun
Armáda spásy
Výbor dobré vůle
Nadace VIA
Diakonie ČCE
Světlo pro svět
Člověk v tísni
Hnutí Brontosaur
Post Bellum
Auto-Mat
Amnesty international
Arnika
Pestrá
Frank Bold
Nadace Open Society Fund Praha
Psí život
Lékaři bez hranic
SOS Dětské vesničky
Domov Sue Ryder
Home Úvodní stránka