Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Péče o dárce

Hlavní okruhy zájmu:

  1. životní cyklus dárce, konverze, upgrade, segmentace, retence, odpad dárců, péče o významné dárce (major donors), komunikace s dárcem
  2. budování databází a CRM (customer relationship management),

Dialect

členové

Zdravotní klaun
Post Bellum
Pestrá společnost
Armáda spásy
Liga lidských práv
Unicef
Cesta domů
Junák -český skaut, z.s.
Salesiánská asociace Dona Bosca
Nadace Partnerství
Arnika
Nadace Open Society Fund Praha
Auto-Mat
Amnesty international
Výbor dobré vůle
Greenpeace
Nadace VIA
Hnutí DUHA
Diakonie ČCE
Nesehnutí
Psí život
Institut pro památky a kulturu
Světlo pro svět
Domov Sue Ryder
Linka bezpečí
ČSO
Lékaři bez hranic
Frank Bold
Hnutí Brontosaur
SOS Dětské vesničky
Člověk v tísni
Home Úvodní stránka