Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Péče o dárce

Hlavní okruhy zájmu:

  1. životní cyklus dárce, konverze, upgrade, segmentace, retence, odpad dárců, péče o významné dárce (major donors), komunikace s dárcem
  2. budování databází a CRM (customer relationship management),

Dialect

členové

Armáda spásy
Cesta domů
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Pestrá
Unicef
Nadace VIA
Lékaři bez hranic
Linka bezpečí
Institut pro památky a kulturu
Post Bellum
Frank Bold
Nesehnutí
ČSO
Diakonie ČCE
Junák -český skaut, z.s.
Zdravotní klaun
Psí život
Domov Sue Ryder
Výbor dobré vůle
Nadace Partnerství
Amnesty international
Člověk v tísni
Světlo pro svět
Mamma HELP
Liga lidských práv
Nadace Open Society Fund Praha
Auto-Mat
SOS Dětské vesničky
Arnika
Hnutí DUHA
Greenpeace
Home Úvodní stránka