Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Péče o dárce

Hlavní okruhy zájmu:

  1. životní cyklus dárce, konverze, upgrade, segmentace, retence, odpad dárců, péče o významné dárce (major donors), komunikace s dárcem
  2. budování databází a CRM (customer relationship management),

Dialect

členové

Frank Bold
Člověk v tísni
Hnutí Brontosaur
Nadace Open Society Fund Praha
Greenpeace
Linka bezpečí
Výbor dobré vůle
Unicef
Psí život
Lékaři bez hranic
ČSO
Armáda spásy
Domov Sue Ryder
Post Bellum
Nadace Partnerství
Amnesty international
Auto-Mat
Nadace VIA
Mamma HELP
Hnutí DUHA
Zdravotní klaun
Liga lidských práv
Nesehnutí
Světlo pro svět
Arnika
Diakonie ČCE
Institut pro památky a kulturu
SOS Dětské vesničky
Pestrá společnost
Cesta domů
Salesiánská asociace Dona Bosca
Junák -český skaut, z.s.
Home Úvodní stránka