Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Péče o dárce

Hlavní okruhy zájmu:

  1. životní cyklus dárce, konverze, upgrade, segmentace, retence, odpad dárců, péče o významné dárce (major donors), komunikace s dárcem
  2. budování databází a CRM (customer relationship management),

Dialect

členové

Domov Sue Ryder
Linka bezpečí
Člověk v tísni
Liga lidských práv
Nadace Partnerství
Nesehnutí
SOS Dětské vesničky
Cesta domů
Lékaři bez hranic
Světlo pro svět
Armáda spásy
Post Bellum
Nadace Open Society Fund Praha
Frank Bold
Zdravotní klaun
Amnesty international
Junák -český skaut, z.s.
Unicef
Greenpeace
Pestrá
Auto-Mat
Diakonie ČCE
Hnutí Brontosaur
Psí život
Výbor dobré vůle
Mamma HELP
ČSO
Institut pro památky a kulturu
Arnika
Hnutí DUHA
Nadace VIA
Salesiánská asociace Dona Bosca
Home Úvodní stránka