Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Péče o dárce

Hlavní okruhy zájmu:

  1. životní cyklus dárce, konverze, upgrade, segmentace, retence, odpad dárců, péče o významné dárce (major donors), komunikace s dárcem
  2. budování databází a CRM (customer relationship management),

Dialect

členové

Post Bellum
Diakonie ČCE
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Frank Bold
Psí život
Linka bezpečí
Unicef
Domov Sue Ryder
Nadace Partnerství
Greenpeace
Nadace VIA
Armáda spásy
Amnesty international
Pestrá společnost
Světlo pro svět
Mamma HELP
Auto-Mat
Výbor dobré vůle
Člověk v tísni
Arnika
Zdravotní klaun
Liga lidských práv
ČSO
Nesehnutí
Cesta domů
SOS Dětské vesničky
Nadace Open Society Fund Praha
Junák -český skaut, z.s.
Hnutí DUHA
Lékaři bez hranic
Institut pro památky a kulturu
Home Úvodní stránka