Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Telefundraising

Hlavní okruhy zájmu:

  1. sdílení informací a dat z telefundraisingu
  2. přijímání inspirace z komerčního telemarketingu
  3. školení, motivace operátorů
  4. diskuse o strategiích a technologiích telefundraisingu

Dialect

členové

Cesta domů
Nadace Partnerství
Armáda spásy
Nesehnutí
Unicef
Domov Sue Ryder
Arnika
Zdravotní klaun
Nadace VIA
Lékaři bez hranic
Diakonie ČCE
Junák -český skaut, z.s.
Liga lidských práv
Pestrá společnost
SOS Dětské vesničky
Salesiánská asociace Dona Bosca
ČSO
Amnesty international
Nadace Open Society Fund Praha
Post Bellum
Frank Bold
Člověk v tísni
Psí život
Linka bezpečí
Výbor dobré vůle
Auto-Mat
Světlo pro svět
Hnutí Brontosaur
Hnutí DUHA
Institut pro památky a kulturu
Greenpeace
Mamma HELP
Home Úvodní stránka