Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěti

Hlavní okruhy zájmu:

  1. pomocí kampaně Závěť pomáhá informovat veřejnost o možnosti odkázat v závěti majetek či část majetku na dobročinné účely
  2. spolupráce s Notářskou komorou ČR
  3. informační servis pro ostatní neziskové organizace v oblasti závětí

Dialect

členové

Auto-Mat
Cesta domů
Nadace VIA
Greenpeace
Frank Bold
Armáda spásy
Diakonie ČCE
Lékaři bez hranic
Post Bellum
ČSO
Amnesty international
Salesiánská asociace Dona Bosca
Psí život
Linka bezpečí
Mamma HELP
Liga lidských práv
Hnutí DUHA
Junák -český skaut, z.s.
SOS Dětské vesničky
Pestrá společnost
Institut pro památky a kulturu
Nadace Open Society Fund Praha
Výbor dobré vůle
Zdravotní klaun
Unicef
Hnutí Brontosaur
Člověk v tísni
Arnika
Nesehnutí
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Světlo pro svět
Home Úvodní stránka