Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěti

Hlavní okruhy zájmu:

  1. pomocí kampaně Závěť pomáhá informovat veřejnost o možnosti odkázat v závěti majetek či část majetku na dobročinné účely
  2. spolupráce s Notářskou komorou ČR
  3. informační servis pro ostatní neziskové organizace v oblasti závětí

Dialect

členové

Liga lidských práv
Mamma HELP
Post Bellum
Nadace VIA
Salesiánská asociace Dona Bosca
Hnutí Brontosaur
Armáda spásy
Zdravotní klaun
Pestrá
Nadace Open Society Fund Praha
Junák -český skaut, z.s.
ČSO
Lékaři bez hranic
Světlo pro svět
Amnesty international
Psí život
Greenpeace
Nesehnutí
Arnika
Auto-Mat
Cesta domů
SOS Dětské vesničky
Výbor dobré vůle
Hnutí DUHA
Unicef
Institut pro památky a kulturu
Člověk v tísni
Nadace Partnerství
Domov Sue Ryder
Diakonie ČCE
Frank Bold
Linka bezpečí
Home Úvodní stránka