Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěti

Hlavní okruhy zájmu:

  1. pomocí kampaně Závěť pomáhá informovat veřejnost o možnosti odkázat v závěti majetek či část majetku na dobročinné účely
  2. spolupráce s Notářskou komorou ČR
  3. informační servis pro ostatní neziskové organizace v oblasti závětí

Dialect

členové

Armáda spásy
Výbor dobré vůle
Frank Bold
ČSO
Junák -český skaut, z.s.
Cesta domů
Nadace Open Society Fund Praha
Světlo pro svět
Hnutí DUHA
Linka bezpečí
Hnutí Brontosaur
Pestrá společnost
Arnika
Post Bellum
Psí život
SOS Dětské vesničky
Salesiánská asociace Dona Bosca
Mamma HELP
Domov Sue Ryder
Liga lidských práv
Diakonie ČCE
Greenpeace
Institut pro památky a kulturu
Lékaři bez hranic
Zdravotní klaun
Auto-Mat
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Člověk v tísni
Unicef
Nesehnutí
Amnesty international
Home Úvodní stránka