Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěti

Hlavní okruhy zájmu:

  1. pomocí kampaně Závěť pomáhá informovat veřejnost o možnosti odkázat v závěti majetek či část majetku na dobročinné účely
  2. spolupráce s Notářskou komorou ČR
  3. informační servis pro ostatní neziskové organizace v oblasti závětí

Dialect

členové

Výbor dobré vůle
Hnutí Brontosaur
Institut pro památky a kulturu
Amnesty international
Nadace Open Society Fund Praha
Liga lidských práv
Člověk v tísni
Junák -český skaut, z.s.
Psí život
SOS Dětské vesničky
Frank Bold
Světlo pro svět
Lékaři bez hranic
Salesiánská asociace Dona Bosca
Nadace VIA
Diakonie ČCE
Arnika
Unicef
ČSO
Zdravotní klaun
Auto-Mat
Hnutí DUHA
Domov Sue Ryder
Armáda spásy
Nadace Partnerství
Post Bellum
Mamma HELP
Greenpeace
Linka bezpečí
Cesta domů
Pestrá
Nesehnutí
Home Úvodní stránka