Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěti

Hlavní okruhy zájmu:

  1. pomocí kampaně Závěť pomáhá informovat veřejnost o možnosti odkázat v závěti majetek či část majetku na dobročinné účely
  2. spolupráce s Notářskou komorou ČR
  3. informační servis pro ostatní neziskové organizace v oblasti závětí

Dialect

členové

Člověk v tísni
Armáda spásy
ČSO
Psí život
Amnesty international
Nadace Open Society Fund Praha
Auto-Mat
Cesta domů
SOS Dětské vesničky
Lékaři bez hranic
Výbor dobré vůle
Hnutí Brontosaur
Frank Bold
Zdravotní klaun
Nadace VIA
Hnutí DUHA
Arnika
Nesehnutí
Post Bellum
Linka bezpečí
Liga lidských práv
Nadace Partnerství
Světlo pro svět
Unicef
Domov Sue Ryder
Pestrá společnost
Diakonie ČCE
Salesiánská asociace Dona Bosca
Institut pro památky a kulturu
Greenpeace
Junák -český skaut, z.s.
Home Úvodní stránka