Za snadné dárcovství

koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru

Závěť pomáhá

Dialect

členové

Cesta domů
Hnutí Brontosaur
Junák -český skaut, z.s.
Diakonie ČCE
Institut pro památky a kulturu
Arnika
Mamma HELP
Salesiánská asociace Dona Bosca
Auto-Mat
Psí život
SOS Dětské vesničky
Výbor dobré vůle
Unicef
Linka bezpečí
Liga lidských práv
Nadace Partnerství
Greenpeace
Zdravotní klaun
Lékaři bez hranic
Nadace Open Society Fund Praha
Nesehnutí
Hnutí DUHA
Pestrá
Domov Sue Ryder
Post Bellum
ČSO
Člověk v tísni
Frank Bold
Světlo pro svět
Armáda spásy
Nadace VIA
Amnesty international
Home Úvodní stránka