Mise

Jsme nezávislou platformou pro neziskové organizace, které spojuje zájem o rozvoj vztahového fundraisingu. Zajímá nás takové dárcovství, které je založené na vzájemném poznávání dárce a obdarovaného. Podporujeme spolupráci mezi členskými organizacemi, jejich vzdělávání a snažíme se překonávat překážky, které proces darování komplikují.

Vize

Chceme šířit myšlenku vztahového fundraisingu mezi neziskovými organizacemi i mezi dárci. Dlouhodobě zlepšovat kvalitu v tomto prostředí a usnadnit procesy vztahového fundraisingu natolik, že se tento typ darování stane široce preferovaným mezi neziskovými organizacemi v Česku.

Kam dál?