Členské příspěvky

Nejdůležitější část z financování koalice tvoří členské příspěvky. Výše členských příspěvků se vypočítává na základě příjmů z individuálního fundraisingu, tedy příjmů od individuálních dárců, nikoli nadačních příspěvků, grantů, dotací nebo firemních darů.

Výše členských poplatků jsou na základě tohoto kritéria rozděleny do tří úrovní:

Příjem z IFRRoční členský poplatek
do 1 000 000 Kč8 000 Kč
1 000 000 - 5 000 000 Kč13 000 Kč
nad 5 000 000 Kč18 000 Kč

Výjimku tvoří noví členové. V první roce svého členství platí poplatek rovný 18000 Kč. V dalších letech členství pak běžný poplatek dle výše příjmů z individuálního fundraisingu jako ostatní členové.

Granty a dotace

Výjimečně koalice Za snadné dárcovství přijímá granty a dotace. V minulosti naši práci podpořili Nadace Via, Stefan Batory Foundation a Úřad vlády České republiky. Děkujeme!

Závěrky

Účetní závěrky jsou zveřejňovány standardním způsobem a jsou k dispozici zde ve veřejné sbírce listin.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace