Prvotním impulsem pro založení koalice bylo v roce 2004 setkání dvou předních ekologických neziskových organizací Greenpeace ČR a Hnutí DUHA, které v České republice začaly realizovat fundraisingovou metodu direct dialog, tedy oslovování potenciálních příznivců a dárců na ulici. Obě organizace od počátku narážely na řadu překážek. Proto provedly průzkum mezi neziskovými organizacemi nejrůznějšího zaměření a zjistily, že stejné problémy trápí i většinu z nich, ať už jde o příliš drahé a komplikované bankovní služby, neexistenci jednotných formulářů pro banky nebo vysoké poštovní poplatky za převod daru složenkou.

Za pomoci zahraničních partnerů obě organizace následně zmapovaly, jak se s obdobnými problémy vypořádaly organizace v ostatních evropských zemích. Příklady dobré praxe a fungující modely spolupráce mezi neziskovým a komerčním sektorem poté představily českým fundraiserům na dvou workshopech. Během diskuse, která se na těchto setkáních rozvinula, se účastníci takřka jednomyslně shodli na tom, že vzájemná spolupráce bude nejúčinnějším způsobem, jak zahraniční pozitivní příklady přenést i do České republiky. A koalice byla na světě.

Koalice Za snadné dárcovství v letech

 • 2004 – setkání Greenpeace a Hnutí DUHA
 • 2005 – první průzkum mezi neziskovými organizacemi, analýza problémů neziskových organizací, dva workshopy na téma „Překážky bránící rozvoji individuálního fundraisingu“
 • 2005 – 2007 – práce koalice podpořena z grantu Nadace VIA
 • 2009 – proveden druhý průzkum mezi neziskovými organizacemi
 • 2009 – 2010 – práce koalice podpořena z grantu Batory Foundation
 • 2011 – rozhodnutí o formalizaci koalice, založení občanského sdružení, ustavující valná hromada, vybrány první členské poplatky, vznik šesti pracovních skupin (banky, pošta, etika, legislativa, závěti, direct dialog)
 • 2011 – obdržení dalšího grantu od Batory Foundation
 • 2012 – přijat první zaměstnanec na stálý úvazek (koordinátorka)
 • 2013 – začínáme významně sdílet zkušenosti v nových tématech – obzvláště telefundraising a nová média
 • 2014 – koalice představila projekt Závěť pomáhá a medializovala tak problematiku odkazu ze závěti v prospěch neziskových organizací; koalice začíná na své akce každoročně zvát i zahraniční experty
 • 2015 – z koalice se dle nového občanského zákoníku stal zapsaný spolek
 • 2016 – koalice se rychle rozšiřuje a klade větší důraz na vzájemné vyměnování zkušeností; stoupá počet networkingových, skill-sharingových a vzdělávácích akcí – každoročně přibližně 2 takové akce měsíčně – významně se posouvá koaliční práce z modelu „pracovní skupiny“ do kombinace předem definovaných témat a různých forem jejich řešení (vzdělávání, skill-share nebo příležitostně pracovní skupina)
 • 2017 – koalice podpořena dotací Úřady vlády České republiky a pokračuje v intenzivnější práci – obzvláště profesionalizaci fungování
 • 2018 – došlo ke spojení výkonné části předsedy a koordinátorky do nové pozice ředitele, kterou zastává Honza Gregor; koalice má vlastní kancelář, již 34 členů z řad neziskovek profesionálně realizujících vztahový fundraising; jsme opět podpoření dotací Úřadu vlády České republiky
 • 2019 – koalice se zúčastnila mezinárodní konference o závětech Legavision
 • 2020 – 2021 – naše setkávání se s ohledem na covid přesunula převážně do onlinu, ale přežili jsme ve zdraví; pomalu také začal nazrávat čas na změnu vedení koalice
 • 2022 – ředitel Honza Gregor začíná zaučovat novou koordinátorku Sylvii a chystá se na odchod z koalice
 • 2023 – novým ředitelem se stává Jiří Krupa, koalice má aktuálně 37 členů