Příjem z IFRRoční členský poplatek
do 1 000 000 Kč8 000 Kč
1 000 000 - 5 000 000 Kč13 000 Kč
nad 5 000 000 Kč18 000 Kč

Výjimku tvoří noví členové. V první roce svého členství platí poplatek rovný 18000 Kč. V dalších letech členství pak běžný poplatek dle výše příjmů z individuálního fundraisingu jako ostatní členové.

Členské příspěvky se platí na kalendářní rok. V případě nového člena se příspěvek za první rok úměrně krátí vzhledem k počtu měsíců, které do konce roku zbývají.