Být členem koalice Za snadné dárcovství s sebou přináší povinnosti, ale i výhody, které jsou pro všechny a každý člen je může využívat podle svých potřeb a možností.

Sdílení zkušeností

 • o procesních a technických záležitostech; sdílíme know-how ve vztahovém fundraisingu
 • sdílíme poznatky o spolupráci s třetími stranami (firmami provádějící direct mail, bankami, poskytovateli mobilních služeb, apod.)
 • vzájemně si radíme, jak nejlépe, nejefektivněji postupovat v procesních záležitostech metod získávání dárců, případně poděkování dárcům

Společné odstraňování překážek dárcovství v oblastech

 • on-line možnosti podpory
 • formulář pro zvýšení podpory
 • vysoké bankovní poplatky
 • mobilní dárcovství
 • legislativa

Přístup k novinkám týkající se metod dárcovství

 • sledujeme novinky z oblasti individuálního fundraisingu a díky tomu se rozvíjíme
 • metody, nápady, případové studie, statistiky
 • sledujeme vývoj ve filantropii v zahraničí

Další výhody

 • přístup ke všem zápisům, informacím a prezentacím na sdíleném disku
 • diskuze na daná témata (buď na neformálních setkání nebo elektronicky přes mailinglist)