Pokud máte zájem stát se členem koalice Za snadné dárcovství, musíte splnit několik základních podmínek:

  1. Neziskový charakter: organizace není založena a provozována za účelem podnikání, případný zisk není rozdělen mezi fyzické osoby, ale je používán pro obecně prospěšné účely – včetně investic do rozvoje organizace
  2. Právní forma: zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví nebo organizace s mezinárodním prvkem.
  3. Aktivní realizace neanonymního individuálního fundraisingu, partnerský přístup, ochota sdílet své zkušenosti
  4. Existence po dobu min. 2 let, mezinárodní organizace mohou vstoupit 6 měsíců po zahájení činnosti v ČR
  5. Sídlo na území ČR
  6. Přihlášení se k etickému kodexu koalice a jeho dodržování
  7. Veřejná výroční zpráva
  8. Předložení požadovaných dokumentů: Výroční zpráva, stanovy/statut, výpis z rejstříku/registrace, doklad o IČO, registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Rádi mezi sebou přivítáme takové organizace, které jsou ochotny sdílet své zkušenosti a společně pracovat na rozvoji individuálního dárcovství v ČR. Nejsme vzdělávací agentura pro organizace, které s fundraisingem začínají. Zakládáme si na partnerském přístupu a přínos pro stávající členy.